Τηλέφωνα Λογιστηρίου

Στοιχεία επικοινωνίας με τη διοίκηση και τις δομές της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ