Κανονισμοι

Ο Ισχύων Εσωτερικός Κανονισμός της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (2η Τροποίηση, Νοέμβρης 2011, ΑΔΑ: 45ΒΜΟΚΨΩ-ΘΒ6).

Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ:

icon Εσωτερικός Κανονισμός - 2η Τροποπ. (459.99 kB 2013-09-09 08:27:28)

Μπορείτε να το Δείτε on-line:

{pdf=http://static.diavgeia.gov.gr/doc/45ΒΜΟΚΨΩ-ΘΒ6|810|870}

{jathumbnail off}

 

 


 Αν θέλετε να δείτε την παλαιότερη ισχύουσα τροποίηση (1η Τροποποίηση), πατήστε εδώ