Στα πλαίσια των Τεχνικών Συναντήσεων, που προβλέπονται να γίνονται κάθε χρόνο, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια στελέχη των Υπουργείων και τα Στελέχη του Ε.Π Θεσσαλίας-Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης , για την πορεία του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιουνίου, η προγραμματισμένη συνάντηση στη Λάρισα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της ΕΕ ο Jiri Svarc – επικεφαλής της Μονάδας για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ για την Ελλάδα και Κύπρο, η κα Ρήγα Βάσω Στέλεχος στην ίδια Μονάδα και ο κ. Σολομωνίδης Γιάννης από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ. Στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης ΕΣΠΑ, του Υπ. Οικονομίας – ΕΥΣΑΑ, Αρχή Πιστοποίησης, ΕΥΣΕ, ΕΥΣΕΚΤ και οι Προϊστάμενοι και τα Στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας.


Στα πλαίσια των Τεχνικών Συναντήσεων, που προβλέπονται να γίνονται κάθε χρόνο, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια στελέχη των Υπουργείων και τα Στελέχη του Ε.Π Θεσσαλίας-Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης , για την πορεία του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Ιουνίου, η προγραμματισμένη συνάντηση στη Λάρισα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής της Προγραμματισμένης συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν και επισκέψεις σε έργα που χρηματοδοτεί η το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα και στο Βόλο.

Τα έργα της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου  Βόλου που επισκεύθηκε το κλιμάκιο είναι:

  • ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ” και
  • το "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ" στο Αλιβέρι, το έργο
  • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων – Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ

Ακόμη, έγινε μια μικρή περιήγηση την περιοχή παρέμβασης του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης – Β.Α.Α. Βόλου και τα προς ένταξη έργα/δράσεις του ΕΤΠΑ και ΕΚΤ- (ήδη ενταγμένο το «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ,ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (JOB CENTER) ΒΟΛΟΥ».

Άλλα έργα στο Βόλο που επισκεύθηκε το μεικτό κλιμάκιο είναι τα παρακάτω

    • Αναβάθμιση Υποδομών Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ – ΠΙΛΟΤΟΣ
    • ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 

Άρθρα Κ.Ε.Α.

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Στήριξη Τρίτης Ηλικίας