Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ παρέχει υπηρεσίες μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του ΔΙΕΚ, αναζητά, σχεδιάζει και υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης και παρέχει υπηρεσίες προς την κοινωνία των πολιτών μέσα από τα 5 κοινωνικά της κέντρα.

Οι δράσεις μας αυτές απευθύνονται κύρια σε ενήλικες, ομάδες νέων, ανέργους και πρωτοβουλίες σε επίπεδο γειτονιάς διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΗΔΙΚΑ (8/6/2017), ο Βόλος βρίσκεται στην 4η θέση πανελλαδικά ως προς τις εγκεκριμένες αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Αυτό πιθανά οφείλεται είτε στην αυξημένη φτώχεια στην περιοχή μας είτε (το πιο πιθανό) στην αποτελεσματικότητα του συστήματος υποδοχής των αιτήσεων: ο Δήμος Βόλου όρισε συνολικά 23 σημεία υποδοχής για το ΚΕΑ σε όλον τον Καλλικρατικό δήμο Βόλου - συγκριτικά, άλλες μεγάλες πόλεις έχουν δηλώσει 2-3 σημεία!

Περισσότερα...

Υποκατηγορίες

Το ΔΙΕΚ είναι το Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής κατάρτισης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

diek basic
diek-5   diek-6 diek-2 web-diek
diek-1   diek-3 diek-4

Το Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ είναι η συνέχεια της « ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», που ιδρύθηκε το 1986 από τον «Καλλιτεχνικό Οργανισμό του Δήμου Βόλου», με την οικονομική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου της τότε Ε.Ο.Κ. και του Δήμου Βόλου. Η Σχολή με τις δράσεις των 7 ειδικοτήτων τότε και των «ελεύθερων εργαστηρίων», συνέβαλε στην καλλιτεχνική εικόνα της πόλης. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της (1986-1994), είχε αναπτύξει συνεργασίες με ξένα ιδρύματα, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων.

Σημαντική στήριξη για τη Σχολή ήταν η αναγνώριση από τον ΕΟΜΜΕΧ, με την παροχή 5 υποτροφιών (1989 &1992), σε αποφοίτους της, κατ’ εξαίρεση, για μετεκπαίδευση σε ιδρύματα της Αγγλίας και Ιταλίας.

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΔΙΕΚ


spot-N-4019 spot-TOPEKO H ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ υλοποιεί έργα άμεσου κοινωνικού χαρακτήρα αξιοποιώντας τις επιχορηγήσεις των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έμμεσα, οι δράσεις κοινωνικής φροντίδας που υλοποιούμε στοχευουν και στην Απασχόληση μιας και δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για νέους πτυχιούχους και μη από κλάδους απου αλλιώς πλήττονται από ανεργία όπως  είναι για παράδειγμα τα επαγγέλματα των κοινωνικών επιστημόνων.


Εκτός από τις έμμεσες δράσεις, η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ υλοποιεί μόνη της ή ως μέρος συνεργατικών σχημάτων και κοινοπραξιών πρωτοβουλίες για την προώθηση της απασχόλησης των ανέργων της περιοχής μας, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα του ΕΣΠΑΤΟΠΣΑ και ΤΟΠ-ΕΚΟ. Γι αυτό το σκοπό ανεβάσαμε μια σειρά άρθρων και εκπαιδευτικών βίντεο στην ιστοσελίδα μας για την προώθηση της απασχόλησης. Οι άνεργοι που εντάσσονται στα προγράμματα συμβουλευτικής και οι συνεργάτες μας μπορούν εδώ να βρουν χρήσιμο υλικό στην προσπάθειά τους για την αναζήτηση απασχόλησης.


Κυρίως, το υλικό που θα βρείτε εδώ αφορά τη συνεταιριστική απασχόληση και κυρίως την Κοινωνική Οικονομία

soc centr logoΤα Κοινωνικά Κέντρα, αποτελούν μια καινοτόμα και επιτυχή μεταφορά των community centers που λειτουργούν και σε άλλες ευρωπαϊκές (και όχι μόνο) χώρες. Σκοπός τους είναι η δυνατότητα για τους ΟΤΑ και τις κοινωνικές τους υπηρεσίες να προσεγγίζουν τους κατοίκους σε επίπεδο γειτονιάς, να δίνουν τη δυνατότητα σε ομάδες με ειδικά ενδιαφέροντα (πχ νέοι, καλλιτέχνες, ΑμεΑ, άτομα τρίτης ηλικίας, μη-κυβερνητικές οργανώσεις) να οργανώσουν με ελάχιστο ή και καθόλου κόστος τις δραστηριότητές τους και να τις μοιραστούν με όσους έχουν τις ίδιες ανησυχίες.

Άρθρα Κ.Ε.Α.

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Στήριξη Τρίτης Ηλικίας