Μέσα στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» (Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού»), τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.),

που είναι και ο δικαιούχος της πράξης, το Σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις Δομές Βρεφικών, Παιδικών Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών – ΚΔΑΠ και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία – ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Στο συγκεκριμένο σχέδιο πρόσκλησης με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι το ανώτατο ποσό προσφοράς, που μπορεί να διατεθεί ανά ωφελούμενο, για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, μειώθηκε προκλητικά κατά 42%, δηλαδή ενώ για την προηγούμενη σχολική χρονιά το ποσό ανά ωφελούμενο ανέρχονταν στις 7.000€, αυτό, σύμφωνα με το Σχέδιο Πρόσκλησης, μειώθηκε κατά 3.000€ και το τελικό ποσό διαμορφώθηκε στις 4.000€. Το οξύμωρο είναι ότι παρ' όλα αυτά παρατηρείται σημαντική αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης κατά 76.020.000€.

Η ΠΟΜΑΜΕΑ Θεσσαλίας θεωρεί απαράδεκτη αυτή την μείωση, η οποία σημειωτέων αναλογικά είναι η μοναδική που ανέρχεται σε αυτό το ύψος του 42%, γεγονός που συνιστά άνιση μεταχείριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Αδυνατούμε να κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν σε μία τόσο μεγάλη μείωση, όταν είναι ηλίου φαεινότερο, ότι οι ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρία επιβάλλουν υψηλότερες δαπάνες για την εξυπηρέτησή τους στα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Η αβάσιμη και μη ορθολογική αυτή πολιτική είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε μαρασμό και για άλλη μία φορά τα παιδιά με αναπηρία θα κλειστούν στα σπίτια τους, αφού σε πολλές περιπτώσεις και πολύ περισσότερο στην επαρχία τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ είναι οι μοναδικές δομές που υπάρχουν, τόσο για την δημιουργική απασχόληση των ωφελούμενων παιδιών με αναπηρία, όσο και για την ολιγόωρη ξεκούραση των οικογενειών τους.

Επίσης, θεωρούμε ότι στην εν λόγω δράση θα πρέπει να ενταχθούν, ανεξαρτήτως της κοινωνικοοικονομικής ή άλλης κατάστασής τους, οι:

Α) μητέρες με αναπηρία

Β) πατέρες με αναπηρία ή και οι άντρες νόμιμοι κηδεμόνες που είναι άτομα με αναπηρία ή οι συγγενείς (άντρες και γυναίκες) παιδιών/ατόμων με αναπηρία που έχουν οριστεί ως νόμιμοι κηδεμόνες αυτών ή οι ανάδοχοι γονείς (άντρες και γυναίκες) βρεφών / νηπίων / παιδιών /ατόμων με αναπηρία

ΠΟΜΑμεΑ Θεσσαλίας

Άρθρα Κ.Ε.Α.

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Στήριξη Τρίτης Ηλικίας