ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ       Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ –ΔΙΕΚ, κα Αναστασία Μορφογιάννη καλεί άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν στη δομή ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 24210-91614. 

Η δομή η οποία λειτουργία στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του Ε.Π. «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020», πράξη η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), δύναται να φιλοξενεί ταυτόχρονα 18 άτομα. 

Η ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ παρέχει τη δυνατότητα βραχύχρονης διαμονής στον Κοινωνικό Ξενώνα Αστέγων, σε ενήλικα άτομα που διαβιούν εκτός στέγης ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, παραμένοντας συνεπής στις αρχές και στην φιλοσοφία της για την ισότιμη συνύπαρξη των ανθρώπων πέρα από κάθε διάκριση.

Ο Ξενώνας λειτουργεί με στόχο την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και σκοπό την ενδυνάμωσή των ενοίκων του στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τα πολυσύνθετα προβλήματά τους και με απώτερο στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση τους στην κοινότητα. Προσφέρει, εκτός από προσωρινή στέγη, πολύπλευρη υποστήριξη επιχειρώντας να καλύψει το σύνολο των αναγκών των αστέγων (στέγη, διατροφή, ένδυση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων, επίλυση κοινωνικοπρονοιακών ζητημάτων, νομική αρωγή, κοινωνικοποίηση, επαγγελματική αποκατάσταση, κ.λ.π), η οποία είναι εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε φιλοξενούμενου. 

Ο Ξενώνας δεν αποτελεί παροχή ενός μόνιμου καταλύματος στους ενοίκους του αλλά μία περίοδος «ανασυγκρότησης» προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατά το δυνατόν οι παράγοντες που οδήγησαν στην απώλεια στέγης (ανεργία, απώλεια στέγης, διαπροσωπικές σχέσεις, κ.λ.π) με απώτερο στόχο την κοινωνική τους επανένταξη. Με την υποβολή της αίτησης του κάθε ενδιαφερόμενου απαιτούνται ως συνημμένα τα κάτωθι: αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, κάρτα ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βασικές ιατρικές εξετάσεις, εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου Οικονομικού Έτους και ποινικό μητρώο. 

Άρθρα Κ.Ε.Α.
Άρθρα Επιδοματος Στεγασης

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Στήριξη Τρίτης Ηλικίας