23
Πεμ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

KEKPA-DIEK-LOGO pngΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Βόλος 06/11/13
Αρ. Πρωτ. 6613

 

 


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
Στο πλαίσιο έναρξης λειτουργίας του ΙΕΚ για τη νέα χρονιά 2013-2014 ανακοινώνεται ότι θα επιλεγεί ο Δ/ντης που θα έχει τη συνολική ευθύνη διαχείρισης του ΙΕΚ.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση με βιογραφικό έως 13/11/13 στα γραφεία της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Απαιτούμενα προσόντα

1)  Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, με τουλάχιστον πενταετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση.
2)  Να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
3)  Να μη στερείται του δικαιώματος να διευθύνει ιδιωτικό Ι.Ε.Κ., καθώς και να μην έχει απολυθεί από θέση δημόσιου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.

 

 

Τα στοιχεία 2, 3 της παρούσας παραγράφου βεβαιώνονται από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ με εισήγηση της επιτροπής επιλογής προσωπικού

Ο Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Βασίλειος Κοντορίζος


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121