Χάρτης Δομών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Στον χάρτη τοποθετήσαμε τα σημεία που βρίσκονται οι δομές και οι εγκαταστάσεις της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για να μας βρείτε πιο εύκολα.

ΚΔΑΠΔημιουργική Απασχόληση για παιδιά Δημοτικού