Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και απευθύνονται σε όλες τις ηλικακές ομάδες (παιδιά και οικογένειες, ενήλικες, τρίτη ηλικία) καθώς και σε πληθυσμιακές ομάδες με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (Ρομά, Άστεγοι, άποροι, μετανάστες) ενώ παράλληλα προσφέρει μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση με ανταποδοτικό χαρακτήρα (ΔΙΕΚ) .

Η επίτευξη των κοινωνικών μας σκοπών χρηματοδοτείται από τον Δήμο Βόλου, πόρους των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αλλά και πόρους από διακρατικές συνεργασίες στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα της Ευρωπαίκής Επιτροπής (προγράμματα Erasmus+, της DG Justice, κτλ).

Παιδί & Οικογένεια

Στόχος των υπηρεσιών αυτού του χαρακτήρα είναι η προώθηση δράσεων για τη στήριξη και φροντίδα της οικογένειας και την ολοκληρωμένη φροντίδα του παιδιού. Κύριος σκοπός των δράσεων για το παιδί & την οικογένεια είναι η λειτουργία δομών φύλαξης παιδιών με στόχο την απεμπλοκή της μητέρας από τη φροντίδα και την ένταξή της στην αγορά εργασίας. Οι ενέργειες μας κατευθύνονται,

 • Στην υλοποίηση έργων, που αφορούν τη στήριξη της γυναίκας στην εργασία και την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, στις εργασιακές σχέσεις.
 • Στη συμπαράσταση, μέσω σχετικών προγραμμάτων, στην άγαμη μητέρα
 • Στην αξιοποίηση των μέτρων για τη διευκόλυνση των εργαζομένων γυναικών με οικογενειακές υποχρεώσεις.
 • Στη συμβολή στην αντιμετώπιση και μείωση των προβλημάτων πολύτεκνων οικογενειών.
 • Στην υλοποίηση προγραμμάτων παραμονής, φύλαξης, προστασίας, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.
 • Στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης
 • Στη δημιουργία κέντρων φύλαξης, εκπαίδευσης, δημιουργικής απασχόλησης, και ψυχαγωγίας παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στηρίζει άμεσα τις οικογένειας και ειδικά τα παιδιά μεσα από μια σειρά δομές που διευκολύνουν τους εργαζόμενους και ανέργους γονείς (παιδικοί σταθμοί) και διασφαλίζουν ποιοτικό ελεύθερο χρόνο για τα παιδιά του Δημοτικού (ΚΔΑΠ). Παράλληλα το τμήμα Προαγωγής Υγείας, υλοποιεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, πρόγραμμα προαγωγής υγείας στα δημοτικά σχολεία του Βόλου.


Δείτε περισσότερα εδώ

 

 

 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Οι εγγραφές για τη χρονιά 2021-2022 ξεκίνησαν!

Πατήστε το σύμβολο της πλήρους οθόνης στην δεξιά άκρη του εντύπου για πλήρη προβολή

 

Τα έξι (6) «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ λειτουργούν με σκοπό τη δημιουργική απασχόληση, την ανάπτυξη της αισθητικής αγωγής, την ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας και την προώθηση της ανάγνωσης και του βιβλίου. Στις δομές συμμετέχουν συνολικά στην παρούσα φάση πάνω από 650 παιδιά χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ μέσω της  ΕΕΤΑΑ και απασχολούνται συνολικά 35 εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι έννοιες πολιτισμός και παιδεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Με βάση αυτή την αντίληψη, προσπαθούμε μέσα από τις δράσεις μας να εμφυσήσουμε στα παιδιά έννοιες όπως η κοινωνική αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο, στη συλλογικότητα, στον κοινό στόχο, προβάλλοντας μια εκπαιδευτική πολιτική, όπου βασικός πυλώνας είναι η ενασχόληση με την τέχνη και την πολιτιστική δημιουργία, που ενδογενώς φέρουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά.

Στις δομές μας τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο με βιωματικό τρόπο και με προσωπικές εμπειρίες μέσα από δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα, προάγοντας την κοινωνικοποίηση και καλλιεργώντας τις δεξιότητες τους. Τα παιδιά μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες ψυχαγωγούνται, συμμετέχουν, αυτοσχεδιάζουν, εμπνέονται και εν τέλει εκφράζονται με πολλαπλούς τρόπους. Κύριο μέλημα μας είναι η καλλιέργεια κλίματος αποδοχής κάθε παιδιού, η έκφραση των συναισθημάτων του, η προσφορά πλούσιων ερεθισμάτων, η ενθάρρυνση ανάπτυξης σχέσεων ισοτιμίας και ειλικρινούς φιλίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας.

 


Τα ΚΔΑΠ της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, 

ΚΔΑΠ Νεάπολης  🏠 Νεαπόλεως 76, Βόλος
📞  24210 64336 
🌐 www.kdap.gr  
 https://www.facebook.com/Κέντρο-Δημιουργικής-Απασχόλησης-Παιδιών-Νεάπολης-372883933059814
ΚΔΑΠ Προσφυγικών 🏠 Χρ.Λούλη & Εφέσου, Νέα Ιωνία
📞 24210 68978
https://www.facebook.com/kdapprosfygikwn 
ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων 🏠 Νίκαιας & Ζέρβα, Νέα Ιωνία
📞 24210 91316-7
https://www.facebook.com/Κέντρο-Δημιουργικής-Απασχόλησης-Παιδιών-ΚΔΑΠ-Αμπελοκήπων-388909348167178/
ΚΔΑΠ Βασδέκειο   🏠 Μυτιλήνης & Χαλκηδόνος, Νέα Ιωνία
📞 24210 91113
htps://www.facebook.com/Κέντρο-Δημιουργικής-Απασχόλησης-Παιδιών-Βασδέκειο-101993980291721/
ΚΔΑΠ Πορταριάς Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Πορταριάς (Αθανασάκειο Ορφανοτροφείο)
Τηλ/ Fax: 24280 9992
https://www.facebook.com/pg/ΚΔΑΠ-Πορταριάς-1846521152292307/photos/?ref=page_interna
ΚΔΑΠ Λεχωνίων 8ο χλμ Εθν.Οδού Βόλου-Τσαγκαράδας, Άνω Λεχώνια
Τηλ/ Fax: 24280 94000
https://www.facebook.com/pages/biz/topic_arts_entertainment/Κδαπ-Κάτω-Λεχωνίων-Αρτέμιδας-1181699658607957/

Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ παρέχει υπηρεσίες μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις του ΔΙΕΚ, αναζητά, σχεδιάζει και υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης και παρέχει υπηρεσίες προς την κοινωνία των πολιτών μέσα από τα 5 κοινωνικά της κέντρα.

Οι δράσεις μας αυτές απευθύνονται κύρια σε ενήλικες, ομάδες νέων, ανέργους και πρωτοβουλίες σε επίπεδο γειτονιάς διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση

Τρίτη Ηλικία

Η φιλοσοφία αναφορικά με την ολοκληρωμένη κάλυψη αναγκών ηλικιωμένων ατόμων διέπεται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων τους όπως στο:

● να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους
● να διαβιούν σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον
● να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και να αυξάνουν την αυτάρκειά τους
● να έχουν ίσες ευκαιρίες και κατοχυρωμένα δικαιώματα ώστε να μη γίνονται αποδέκτες προκαταλήψεων και αποκλεισμών
● να απολαμβάνουν υπηρεσιών και παροχών που να τους εξασφαλίζουν υγεία και επιβίωση
● να επιλέγουν, να διεκδικούν και να εξασφαλίζουν τους τρόπους και τα μέσα που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους.

 


Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, παρέχει υπηρεσίες για την Τρίτη ηλικία -κυρίως- μέσω των  προγραμμάτων

 • Βοήθεια στο Σπίτι
 • ΚΗΦΗ

( Επιλέξτε μια από τις υποκατηγορίες για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα)

ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ)

LOGO PEP KHFH

Ευάλωτες / Ευπαθείς Ομάδες

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ή ομάδες υψηλού κινδύνου ονομάζονται εκείνες οι ομάδες του πληθυσμού που έχουν περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε κοινωνικά και δημόσια αγαθά και δυσκολεύονται ή αδυνατούν σε πολλά επίπεδα και σε διάφορους τομείς να έχουν ποιότητα ζωής (π.χ. στέγη, εργασία, ικανοποιητικό εισόδημα, εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική ασφάλιση κ.ά.).

Πρόκειται κυρίως για αστέγους, ανέργους/μακροχρόνια άνεργους, άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), πάσχοντες (σοβαρά παθολογικά προβλήματα, ψυχικές ασθένειες), αποφυλακισμένους, χρήστες και πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, οροθετικούς, άτομα από θρησκευτικές ή πολιτισμικές μειονότητες, ρομά / τσιγγάνους, μονογονεϊκές οικογένειες, ανήλικους παραβάτες, κακοποιημένες γυναίκες, θύματα εμπορίας (trafficking), πρόσφυγες, μετανάστες, παλιννοστούντες, πληγέντες από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές (πυρόπληκτοι, σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς).

Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ υλοποιεί έργα που στοχεύουν σην υποστήριξη και στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Συνολικά, τα  έργα της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Βόλου για τις ευάλωτες ομάδες είναι τα παρακάτω:

(2) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), ένα στο Βόλο και 1 στη Νέα Ιωνία,

(1) Κέντρο Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία, στα Παλαιά του Βόλου

(1) Κέντρο Κοινότητας για τα άτομα που πλήττονται από φτώχεια

(2) Παραρτήματα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας, ένα στο Αλιβέρι της Ν. Ιωνίας και ένα στην Αγία Παρασκευή Βόλου.

(2) Ξενώνες Βραχύβιας φιλοξενίας Αστέγων, 1 Κεντρικό δυναμικότητας 18 ατόμων στη Νεάπολη και 1 παράρτημά του στην Αλλη Μεριά


Όλα τα ανωτέρω προγράμματα χρηματοδοτούνται στο 100%  από το ΠΕΠ Θεσσαλίας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι διατεθιμένοι πόροι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και πόρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Κέντρο Κοινότητας Βόλου & Παραρτήματα Ρομά


Αρ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5008211

image.png                    CommunityCentresLogo CMYK  TABELA KENTRO ROMA   TABELA KENTRO ROMA
Περιφέρεια Θεσσαλίας -ΕΥΔΕΠ    Κέντρο Κοινότητας  Αλιβέρι Αγ. Παρασκευή

Ποιος θεωρείται ως άστεγος στην Ελλάδα

(ΝΟΜΟΣ 4052/2012, Άρθρο 29. Ορισμός αστέγου )

1. Αναγνωρίζονται οι άστεγοι ως ευπαθής κοινωνική ομάδα, στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία. Ως άστεγοι ορίζονται όλα τα άτομα που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, τα οποία στερούνται πρόσβασης ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία που πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

2. Στους αστέγους περιλαμβάνονται ιδίως αυτοί που διαβιούν στο δρόμο, σε ξενώνες, αυτοί που φιλοξενούνται από ανάγκη προσωρινά σε ιδρύματα ή άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα.

Υποστήριξη Ατόμων με έλλειψη Στέγης

Οι άστεγοι χαρακτηρίσθηκαν ως ευπαθής κοινωνική ομάδα μόλις το 2012. Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στηρίζει τα άτομα με έλλειψη στέγης με τους 2 ξενώνες αστέγων, με έκτακτη στήριξη σε περίπτωση εξώσεων και με την συμμετοχή της σε προγράμματα του Δήμου Βόλου που προωθούν την κάλυψη άμεσων αναγκών στέγης στο Βόλο.

 • Από το 2019, το Κέντρο Κοινότητας της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και οι υπηρεσίες Πρόνοιας του Δήμου Βόλου υποδέχονται αιτήσεις στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου επιδότησης ενοικίου.
 • Ο Ξενώνας Αστέγων Νεάπολης, εντάχθηκε στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 (ΕΣΠΑ) με έναρξη της χρηματοδότησης από 07/10/2019 και για 36 μήνες με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 436.410,00€ το οποίο θα βοηθήσει σημαντικά στην βελτίωση και τη διεύρυνση των υπηρεσιών του Ξενώνα  για ταυτόχρονη εξυπηρέτηση (18) αστέγων.

Ενδεικτικά άρθρα για την αστεγία

Πατήστε τον ιστοσύνδεσμο πιο κάτω, για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον ξενώνα Αστέγων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης