05
Δευ, Ιουν
23 Νέα Άρθρα

Erasmus+
Εργαλεια

Στις 25 Ιανουαρίου 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που αφορά την υποδοχή εθελοντών από χώρες της ΕΕ. Το έργο έχει τίτλο We Are Volos' EvS II (WAVES II). Το προηγούμενο έργο We Are Volos' EvS I (WAVES I) ολοκληρώθηκε με επιτυχία πριν λίγες ημέρες και οι 2 εναπομείναντες εθελοντές του (Severi Silius & Cynthia Balaguer) αποχώρησαν ήδη.

Στο νέο έργο οι 5 πλέον εθελοντές θα παραμείνουν εδώ για 12 μήνες και θα παρέχουν εθελοντική καθημερινή εργασία έως 5 ωρών σε δομές της επιχείρησης που θα επιλέξουν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Αρμόδιο πρόσωπο επαφής με τους συντονιστές των επιλεγμένων από τους εθελοντές δομών θα είναι η συντονίστρια των προγραμμάτων νεολαίας Λέλια Χορέμη, Ψυχολόγος.

Για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος και την εθελοντική απασχόληση των νέων θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία των συντονιστών των δομών με τη συντονίστρια του προγράμματος έτσι ώστε και οι εθελοντές να επωφεληθούν πλήρως κρατώντας ζωντανό το ενδιαφέρον τους για γνώση και προσφορά σε όλη τη διάρκεια της διαμονής τους εδώ, αλλά και οι ίδιες οι δομές να ‘κερδίσουν’ από τον αυθορμητισμό των εθελοντών και τη διάθεσή τους για προσφορά, χωρίς να θεωρείται η εργασία τους βάρος και πάρεργο (βασικό στοιχείο για τη αποτελεσματικότητα του έργου, την αποδοτικότητα των εθελοντών, και την ίδια τη λειτουργία των δομών).

Την τελευταία εβδομάδα του Απρίλη 2018 θα έρθω σε επικοινωνία μαζί σας για να κανονιστεί η πρώτη επαφή των εθελοντών με όλες τις δομές της επιχείρησης.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία

Λέλια Χορέμη

Ψυχολόγος

Συντονίστρια έργων Νεολαίας

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ EVS

Ευρωπαϊκά Προγράμματα