09
Παρ, Ιουν
22 Νέα Άρθρα

Waves III
Εργαλεια

Εκδόθηκε το 4ο Newsletter (στα Αγγλικά) του προγράμματος Waves III που υλοποιεί η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στo πλαίσιo προώθησης του εθελοντισμού του ευρωπαϊκού προγράμματος "Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης" (ESC). Μπορείτε να το δείτε ή να το κατεβάσετε από εδώ.

Τα περιεχόμενα ανταποκρίνονται στην περίοδο Φεβρουάριος 2021-Ιούνης 2021, περίοδο περιοδικού "εγκλεισμού" των εθελοντών λόγω του Covid-19. 

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε επίσης και τα 1o , 2ο  & 3ο newsletter του προγράμματος, καθώς και άλλες πληροφορίες για το έργο.

 


Για συμμετοχή ως μεμονωμένο άτομο, εγγραφείτε στην πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης:

europa.eu/solidarity-corps 

Για να δείτε τον οδηγό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, να υποβάλετε αίτησηγια χρηματοδότηση ή να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της εθνικής υπηρεσίας ή του SALTO, επισκεφτείτε τη διεύθυνση:

ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

 

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ EVS

Ευρωπαϊκά Προγράμματα