Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για θέση σε ΚΔΑΠ και Παιδικούς Σταθμούς

Συμπληρώστε αυτήν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση παιδιού σε ΚΔΑΠ και Παιδικό Σταθμό της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Όταν θα πατήσετε το κουμπί υποβολής , το αίτημά σας σας θα πάρει σειρά προτεραιότητας

Εάν ενδιαφέρεστε για θέση σε ΚΔΑΠ ή Παιδικό Σταθμό για περισσότερα από 1 παιδιά, θα πρέπει να κάνετε και άλλη αίτηση -μια για κάθε παιδί.

Για την περίπτωση οικογενειών με αίτημα για περισσότερα από 1 παιδιά, ως ημερομηνία υποβολής, θα ισχύσει και για τα υπόλοιπα η ημερομηνία υποβολής για το πρώτο παιδί για το οποίο έγινε αίτηση.

Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Άκυρο Εισαγωγή
Για ποια δομή Παιδικού σταθμού ή ΚΔΑΠ ενδιαφέρεστε;
Άκυρο Εισαγωγή
Αν έχετε λάβει voucher παρακαλούμε ανεβάστε το εδώ σε μορφή jpg, png ή pdf
Άκυρο Εισαγωγή


Με το πάτημα του κουμπιού της υποβολής δηλώνετε ότι τα στοιχεία που καταχωρήσατε είναι τα πραγματικά.
Επίσης,
-Γνωρίζω ότι, εάν έπειτα από οποιονδήποτε έλεγχο τα στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ενδέχεται να χάσω τη σειρά μου
-Θα προσκομίσω, το συντομότερο δυνατόν, τα αποδεικτικά έγγραφα που απαιτούνται για την θέση σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν από την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.