09
Παρ, Ιουν

Υποέργο Ι: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Εργαλεια
Τυπογραφια

Την  Τρίτη  στις  01/11/22  πραγματοποιήθηκε   συνάντηση  Δικτύωσης  στα γραφεία του  Κέντρου Υγείας Βόλου, όπου στεγάζονται  οι υπηρεσίες  υγείας  του  ΕΦΚΑ  Βόλου  για  τους  κατοίκους  της  ευρύτερης  περιοχής  του  Δήμου  Βόλου  μεταξύ  της  Διαπολιτισμικής Μεσολαβήτριας  του   Κ. Κοινότητας  Βόλου   κας Μ. Ποιμενίδου  και  της  Προισταμένης  του Υγειονομικού  και λοιπού  προσωπικού του Κέντρου Υγείας Βόλου κας Παρασκευή  Αναγνώστου -Στάθη  καθώς και της Αναπληρώτριας  Προισταμένης κας  Τριανταφυλλιά   Κολλυμένου  προκειμένου  να  ενημερωθούν  για τις υπηρεσίες   Διαπολιτισμικής  μεσολάβησης 

που μπορούν να  προσφερθούν μέσα από  το Κέντρο Κοινότητας  Βόλου  στο Υγιειονομικό  προσωπικό καθώς και στους πρόσφυγες  και μετανάστες  που επισκέπτονται  ως ωφελούμενοι το  Κέντρο  Υγείας  Βόλου. Από  την Προισταμένη  κα  Παρασκευή  Αναγνώστου -Στάθη  ενημερώθηκε  η  Διαπολιτισμική  μεσολαβήτρια   για  τα κριτήρια και  τις  προυποθέσεις  που χρειάζονται  σύμφωνα  με τα  οποία  μπορούν να προσέρχονται  για  ιατρική  περίθαλψη  και φροντίδα οι πρόσφυγες  και  οι μετανάστες  που διαμένουν στην  ευρύτερη  περιοχή  του Δήμου  Βόλου.

 

 

Η Πράξη " Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας  Θεσσαλίας " αποτελεί  μέρος του Εργου " Ενίσχυση/Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα κοινότητας/Κέντρα Ενταξης Μεταναστών ( ΚΕΜ )", στο πλαίσιο  του ΕΣΠΑ  2014-2020.


Η Πράξη " Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου" με αρ. ΟΠΣ 5002811, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 5η χρηματοδοτική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Αρθρα Πραξης Κεντρου Κοινοτητας