09
Παρ, Ιουν

Υποέργο Ι: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Εργαλεια
Τυπογραφια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ      Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Ορφανοτροφείου Βόλου συνάντηση δικτύωσης μεταξύ των Ψυχολόγων του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βόλου, κας Ζήση Αντιγόνης και κου Τσουκάλη Δημήτρη και των στελεχών του Ορφανοτροφείου κας Μπακαλοπούλου Στυλιανής -Παιδαγωγού και της κας Δρογγούλα Ελευθερίας- Κοινωνικής Λειτουργού.


Αρχικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας τόσο του Κέντρου Κοινότητας όσο και του Ορφανοτροφείου Βόλου. Συζητήθηκε η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου Κοινότητας με την λειτουργία υπηρεσιών Δωρεάν Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης Παιδιών και Οικογένειων που ζουν σε συνθήκε ακραίας φτώχειας και οι οποίες στελεχώνεται από Ψυχολόγους, με στόχο την στήριξη τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, μέσω συνεδριών, αλλά και μέσω εργαστηρίων βιωματικού χαρακτήρα.

Από το Ορφανοτροφείο Βόλου, έγινε ενημέρωση για  το πλαίσιο δράσης του ιδρύματος, το οποίο παρέχει σε παιδιά μέχρι 18 ετών στέγαση, τροφή, ένδυση και υπόδηση, ψυχοκοινωνική στήριξη, υποστήριξη στην αντιμετώπιση αναγκών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ατομικής υγιεινής καθώς επίσης και υποστήριξη στην αντιμετώπιση εκπαιδευτικών αναγκών.

Παράλληλα, συζητήθηκαν τρόποι μελλοντικής συνεργασίας, με εστίαση στην κοινωνικοσυναισθηματικη ανάπτυξη των παιδιών που φιλοξενούνται στην δομή, και ταυτόχρονα διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό του Κέντρου Κοινότητας για τα στελέχη του Ορφανοτροφείου.

 2023 02 15 KK NEAP Orphanage 1


Η Πράξη " Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου" με αρ. ΟΠΣ 5002811, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 5η χρηματοδοτική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αρθρα Πραξης Κεντρου Κοινοτητας