09
Παρ, Ιουν

Υποέργο Ι: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Εργαλεια
Τυπογραφια

Στις   02/02/2023   πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  Δικτύωσης  μεταξύ  της Διαπολιτισμικής  μεσολαβήτριας του   Κ. Κοινότητας  κας  Μ. Ποιμενίδου  με την Προϊσταμένη του Ερυθρού Σταυρού Βόλου κα Κλητεία Γιαλαμά καθώς και την νοσηλεύτρια κα Μαρία Μοντεσάντου στα  γραφεία του Ερυθρού Σταυρού στην πόλη μας επί της οδού Αναλήψεως  255 με Γαμβέτα.

Στην συνάντηση αυτή ενημερωθήκαμε από τα  στελέχη του Ερυθρού Σταυρού για τις δράσεις του μεγαλύτερου  ανθρωπιστικού  οργανισμού στην  Ελλάδα  που  σκοπό  έχει  την  ανακούφιση  και   βοήθεια όσων συμπολιτών μας το έχουν ανάγκη  χωρίς  οποιαδήποτε πολιτική, φυλετική, θρησκευτική ή ιδεολογική διάκριση.Συμφωνήθηκε  να υπάρχει  συνεργασία  των  δύο πλευρών  στα πλαίσια  της διαπολιτισμι-κότητας  για όσους  συμπολίτες μας  είναι μετανάστες ή  πρόσφυγες.

Ακόμη, συζητήθηκε  η από κοινού  ενέργεια  μιας μελλοντικής δράσης  που να αφορά  την  συγκεκριμμένη  πληθυσμιακή  ομάδα  και  που  θα στοχεύει  σε ένα καλύτερο  βιοτικό  επίπεδο.

2023 02 17 ΚΚ DIAP MESOL RedCross 2 

 

Η Πράξη " Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας  Θεσσαλίας " αποτελεί  μέρος του Εργου " Ενίσχυση/Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα κοινότητας/Κέντρα Ενταξης Μεταναστών ( ΚΕΜ )", στο πλαίσιο  του ΕΣΠΑ  2014-2020.


Η Πράξη " Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου" με αρ. ΟΠΣ 5002811, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 5η χρηματοδοτική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Αρθρα Πραξης Κεντρου Κοινοτητας