09
Παρ, Ιουν

Υποέργο Ι: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Εργαλεια
Τυπογραφια

Στις 21/07/2022  πραγματοποιήθηκε συνάντηση δικτύωσης μεταξύ της αναμορφωμένης υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α (πρ. ΟΑΕΔ) και του Κ.Κ. Δήμου Βόλου. Η συνάντηση Διενεργήθηκε στα κτηρία της Δ.ΥΠ.Α. στη Νεάπολη μεταξύ της προισταμένης κ. Μαρίας Κοντογιάννη και των στελεχών του Κ.Κ. Μαρίας Ζούζουλα, συμβούλου Απασχόλησης και της Ευαγγελίας Αρώνη Κοινωνικής Λειτουργού.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναφέρθηκε ο συσχετισμός της χρηματοδότησης του Ε.Ε.Ε. (πρ. ΚΕΑ) με την υποχρεώση των ωφελουμένων ανέργων ως προς τη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης τους καθώς και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου (υπάρχει διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα την υπητερίας της Δ.ΥΠ.Α). Αυτές οι ενέργειες έχουν στόχο την ενίσχυση των ωφελουμένων στην αναζήτηση εργασίας.

Το Κ.Κ. ενημερώνει τους ωφελούμενους ανέργους για αυτές τους τις υποχρεώσεις προκειμένου να λάβουν το Ε.Ε.Ε. και υποστηρίζει τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου της ΔΥΠΑ στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο. 


Το Κέντρο Κοινότητας, αποτελεί υποέργο της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5002811 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014- 2020»

   

Αρθρα Πραξης Κεντρου Κοινοτητας