09
Παρ, Ιουν


Notice: Undefined property: stdClass::$fload_fulltext in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/image/intro.php on line 23
Υποέργο Ι: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Εργαλεια
Τυπογραφια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου, το οποίο υλοποιείται από την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στα πλαίσια του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ, έχει ενταχθεί στο δυναμικό του μία Διαπολιτισμική Μεσολαβήτρια με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση μεταναστών και Προσφύγων.

Η πρόσληψη της Διαπολιτισμικής Μεσολαβήτριας έγινε από την ΕΕΤΑΑ (Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης) στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» με εφαρμογή στους Δήμους Λαρισαίων, Βόλου, Τρικαίων Και Καρδίτσας.

Για το σκοπό αυτό, η ΕΕΤΑΑ υπέγραψε την 17/02/2020 Προγραμματική Σύμβαση με τους 4 δήμους της Θεσσαλίας για τον ορισμό της ΕΕΤΑΑ ΑΕως δικαιούχου της Πράξης «Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» με κωδικό ΟΠΣ 5052616.

Αντικείμενο εργασίας της Διαπολιτισμικής Μεσολαβήτριας (Δ.Μ.), που θα ενισχύσει το έργο του Κέντρου Κοινότητας θα είναι ενδεικτικά:

  • Η μεσολάβηση ανάμεσα σε άτομα ή/και ομάδες με διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις και πρακτικές προκειμένου να εξασφαλίσει τη μεταξύ τους ισότιμη επικοινωνία ή να απομακρύνει τυχόν γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια που τη δυσχεραίνουν.
  • Η διευκόλυνση της επικοινωνίας και των επαφών των μεταναστών με φορείς του Δημόσιου Τομέα, ιδιωτικούς και άλλους φορείς ή Διεθνείς Οργανισμούς, με ιδιώτες και την τοπική κοινωνία (π.χ. Κέντρο Κοινότητας και λοιπές Κοινωνικές Υπηρεσίες, υπηρεσίες έκδοσης αδειών διαμονής, εργοδότες, ιδιοκτήτες σπιτιών κ.λπ.).
  • Η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και διαλόγου μεταξύ των μελών των μεταναστευτικών/προσφυγικών κοινοτήτων και της τοπικής κοινωνίας.
  • Η συμβολή στην εξάλειψη αρνητικών στερεοτύπων και κοινωνικού αποκλεισμού, πολιτισμικών παρεξηγήσεων και διακρίσεων και ευρύτερα στην ένταξη των ομάδων στόχου στην τοπική κοινωνία.
  • Η εκ του σύνεγγυς επικοινωνία με την ομάδα στόχο στην περιοχή του Βόλου.

Περισσότερες πληροφορίες στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου, 2ας Νοεμβρίου 129 και στον τηλεφωνικό αριθμό 24213-53158.


Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου, είναι έργο του ΕΣΠΑ 2014-2020, εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Θεσσαλίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2017-2023.

Αρθρα Πραξης Κεντρου Κοινοτητας