09
Παρ, Ιουν

Υποέργο Ι: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Εργαλεια
Τυπογραφια

Την  Πέμπτη  στις  29/09/22  πραγματοποιήθηκε   συνάντηση  Δικτύωσης  μεταξύ  της  Διαπολιτισμικής Μεσολαβήτριας  του   Κ. Κοινότητας  Βόλου  και  των επιστημονικών στελεχών της ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  στα γραφεία της. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αλληλοενημέρωση των στελεχών για την λειτουργία και των δύο δομών. Την  Κινητή  Μονάδα  Μαγνησίας  εκπροσώπησαν  η  κα  Aθανασία Τσόμπρα, Κοινωνική Λειτουργός  και  η  κα  Μαριάννα Μιτέα , Νοσηλεύτρια.

Η  Κινητή  Μονάδα Μαγνησίας  είναι δομή  της  Αστικής  μη  Κερδοσκοπικής  Εταιρείας  ΔΙΟΔΟΣ  και  εποπτεύεται  από το Υπουργείο  Υγείας. Το Κέντρο Ημέρας  Κ.Η.Π.Ο.Σ.  ΤΗΣ  ΔΙΟΔΟΣ  ΑμΚΕ  χρηματοδοτείται  από το  πρόγραμμα  ΕΣΠΑ  2014-2020  για την υλοποίηση πράξης  του  έργου :" Kινητή  Μονάδα Μαγνησίας - Παροχή Υπηρεσιών  Ψυχικής  Υγείας  στην Κοινότητα ".Μέσω αυτής  παρέχονται  ΔΩΡΕΑΝ   Υπηρεσίες  Ψυχικής Υγείας  σε όλο τον νομό Μαγνησίας και τις Σποράδες, κυρίως σε απομακρυσμένες  περιοχές με δύσκολη πρόσβαση  για τους κατοίκους  αντίστοιχων περιοχών που  βρίσκονται  έξω από  τον αστικό  ιστό.Ενημερωθήκαμε  ότι  η  επιστημονική  ομάδα  της  ΚΙΝΗΤΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ  αποτελείται  από  ψυχιάτρους,  ψυχολόγους,  κοινωνική  λειτουργό  και νοσηλεύτρια.Απευθύνεται  σε ενήλικες που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά  προβλήματα ή ψυχικές  διαταραχές κι  ακόμη προσφέρει  και  ενημέρωση  με  προγράμματα  πρωτογενούς πρόληψης  σε όλους  τους  κατοίκους  του νομού  μας  συμπεριλαμβανομένων  των  προσφύγων και  των  μεταναστών.

Από την Διαπολιτισμική  μεσολαβήτρια  έγινε ενημέρωση  στα  στελέχη της Κινητής Μονάδας  για τις  υπηρεσίες  Διαπολιτισμικής  Μεσολάβησης  που  προσφέρονται  μέσω  του  Κ. Κοινότητας  στον τομέα  αυτό αναφορικά  με  πρόσφυγες  και  μετανάστες.

Ακόμη  συζητήθηκε μεταξύ  των  δύο  μερών  η  δυνατότητα  πιθανής  συνέργειας  με  δράσεις  που  σχετίζονται  με την  ενημέρωση  και ευαισθητοποίηση  των αντίστοιχων  ενήλικων  ομάδων  πληθυσμού  πάνω  σε   θέματα  προαγωγής  της  ψυχικής  υγείας, την πρόληψη, την θεραπεία καθώς και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που χρήζουν ανάλογης φροντίδας.

Η Πράξη " Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας  Θεσσαλίας " αποτελεί  μέρος του Εργου " Ενίσχυση/Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα κοινότητας/Κέντρα Ενταξης Μεταναστών ( ΚΕΜ )", στο πλαίσιο  του ΕΣΠΑ  2014-2020.


Η Πράξη " Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου" με αρ. ΟΠΣ 5002811, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 5η χρηματοδοτική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Αρθρα Πραξης Κεντρου Κοινοτητας