09
Παρ, Ιουν

Υποέργο Ι: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Εργαλεια
Τυπογραφια

Την Τετάρτη  στις  29/06/22  πραγματοποιήθηκε  Δικτύωση  στα γραφεία  της Περιφερειακής  Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδος, που εδρεύει  επί της  οδού  Δημητριάδος 95,  μεταξύ του  Προισταμένου  του Τμήματος  Αδειών  μεταναστών/προσφύγων Μαγνησίας  κου Βλόντζου  Ιωάννη, της Αναπληρώτριας  Προισταμένης  του  ΤΑΔ  κας  Μ. Σερέτη  και της  Διαπολιτισμικής  Μεσολαβήτριας  εκ  μέρους  του  Κ.Κοινότητας  Βόλου.

Στην συνάντηση  έγινε ενημέρωση στα στελέχη του  Τμήματος  Αδειών για τις υπηρεσίες  Διαπολιτισμικής  Μεσολάβησης που προσφέρονται   μέσα  από το  Κ.Κοινότητας  σε όσους  συμπολίτες  μας  διαμένουν  στην ευρύτερη  περιοχή  του  Βόλου  κι  ακόμη  συζητήθηκε  κι  έγινε  δεκτή  από τους Προισταμένους  του  Τμ. Αδειών  μεταναστών-προσφύγων  η συνέργεια  μεταξύ της  Διαπολιτισμικής  Μεσολαβήτριας με τους εξυπηρετούμενους συμπολίτες μας  που απευθύνονται  στο ΤΑΔ  Μαγνησίας  προκειμένου να εκδόσουν τις Αδειες  παραμονής τους στη χώρα  σύμφωνα με τις εγκυκλίους  που  εκδίδει  κατά  καιρούς  το  Υπουργείο  Μετανάστευσης  και  Ασύλου.

Σύμφωνα με τον Προιστάμενο  του αρμόδιου  τμήματος  έχουμε δεχθεί  εδώ και αρκετές δεκαετίες  μετανάστες και πρόσφυγες  και από χώρες  εκτός  Ε.Ε., αλλά και  από χώρες της Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας  Αμερικής καθώς ακόμη  και από  Αυστραλία  και  Καναδά.

Οι  κυριότεροι λόγοι για τους οποίους προσέρχονται  υπήκοοι  άλλων  χωρών  στην χώρα μας  σαν μετανάστες ή πρόσφυγες  είναι η πολιτική αστάθεια που επικρατεί στη χώρα τους, οι πόλεμοι και οι ταραχές που διαδραματίζονται σ αυτές  καθώς και η εξεύρεση  εργασίας. 

Η Πράξη " Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας  Θεσσαλίας " αποτελεί  μέρος του Εργου " Ενίσχυση/Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα κοινότητας/Κέντρα Ενταξης Μεταναστών ( ΚΕΜ )", στο πλαίσιο  του ΕΣΠΑ  2014-2020.


Η Πράξη " Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου" με αρ. ΟΠΣ 5002811, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 5η χρηματοδοτική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Αρθρα Πραξης Κεντρου Κοινοτητας