09
Παρ, Ιουν

Υποέργο Ι: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Εργαλεια
Τυπογραφια

Την  Πέμπτη  στις  28/07/22  πραγματοποιήθηκε   συνάντηση  Δικτύωσης  μεταξύ  της  Διαπολιτισμικής Μεσολαβήτριας  του   Κ. Κοινότητας  Βόλου  και  του  Προέδρου της " ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ "- Παράρτημα Μαγνησίας, κο  Κωνσταντίνο  Τράγαλο στα γραφεία του Συλλόγου.Η  "ΕΟΔ" Μαγνησίας ιδρύθηκε το 2003 και είναι Εθελοντική  μη κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν σκοπό την πρόληψη και την διάσωση ανθρώπων που βρίσκονται σε καταστάσεις κινδύνου παντός τύπου

( ορεινή διάσωση, θαλάσσια διάσωση, πρώτες βοήθειες, μαζικές καταστροφές, δασοπυρόσβεση, ανθρωπιστικές  βοήθειες  κ.α. ) Είναι Πιστοποιημένη  από την Γενική  Γραμματεία Πολιτικής  Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών, την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής  Συνεργασίας και το Υπουργείο  Υγείας.Αποτελείται  από  εθελοντές  πιστοποιημένους  σε όλο το φάσμα  των προαναφερόμενων  αποστολών  και διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή  για την υποστήριξη  αυτών  των δράσεων.

      Εχουν διεξάγει πολλές αποστολές  έως σήμερα σε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα και  στο  εξωτερικό  όπως  και  αποστολές έρευνας  και διάσωσης.Εχουνε συμβάλλει  με το έργο τους  στην καθημερινή  λειτουργία  του αρχικού κέντρου  φιλοξενίας  μεταναστών - προσφύγων που λειτούργησε  στην βιομηχανική  περιοχή  κοντά  στην  πόλη  μας  πριν από  πολλά  έτη.Ακόμη τους είχε ζητηθεί από τον Ξενώνα  Φιλοξενίας  Ασυνόδευτων Ανηλίκων  προσφύγων  "Αρσις ", που εδρεύει στην Μακρινίτσα,  να διδάξουν μαθήματα  διάσωσης  "Κάρπα" στους ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες.Στην  " ΕΟΔ "  υπάρχει  τμήμα  Κοινωνικής  Μέριμνας  από την αρχή της λειτουργίας  της  με  συνεχή   ανθρωπιστική  δράση.

       Από την Διαπολιτισμική  μεσολαβήτρια  κα  Μ. Ποιμενίδου  έγινε ενημέρωση  στον Πρόεδρο της "ΕΟΔ"  κο Κωνσταντίνο  Τράγαλο  για τις  υπηρεσίες  Διαπολιτισμικής  Μεσολάβησης  που  προσφέρονται  μέσω  του  Κ. Κοινότητας στον τομέα αυτό  και  συζητήθηκε  η δυνατότητα  συνέργειας  μεταξύ  τους  με  δράσεις  πάνω σε θέματα μεταναστών  και προσφύγων.  

Η Πράξη " Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας  Θεσσαλίας " αποτελεί  μέρος του Εργου " Ενίσχυση/Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα κοινότητας/Κέντρα Ενταξης Μεταναστών ( ΚΕΜ )", στο πλαίσιο  του ΕΣΠΑ  2014-2020.


Η Πράξη " Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου" με αρ. ΟΠΣ 5002811, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 5η χρηματοδοτική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Αρθρα Πραξης Κεντρου Κοινοτητας