09
Παρ, Ιουν

ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙΙ: Παραρτημα Ρομα Αγ. Παρασκευης
Εργαλεια
Τυπογραφια

Την Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021 το Παράρτημα Ρομά Αγίας Παρασκευής του Κέντρου Κοινότητας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης- Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με το Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων του Ο.Α.Ε.Δ. (ΓΕΚΟ) διοργάνωσαν συνάντηση στο χώρο του Γραφείου στον Ο.Α.Ε.Δ., η οποία έγινε στο πλαίσιο της δικτύωσης με άλλους φορείς.

Σκοπός της  συνάντησης ήταν η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των δύο γραφείων στο τομέα της απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στην παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και εξειδικευμένης πληροφόρησης σχετικά με θέματα κατάρτισης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας καθώς και της εξατομικευμένης υποστήριξης προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Επίσης, συζητήθηκε μεταξύ άλλων, η παρότρυνση για εγγραφές των ατόμων  που ανήκουν σε κάποια ειδική κατηγορία  ώστε να ενταχθούνε στο ειδικό μητρώο ανέργων ΕΚΟ και κατ΄ επέκταση  η προώθηση στην απασχόληση ωφελούμενων και των δύο δομών.

Τη συνάντηση πλαισίωναν τα στελέχη του Παραρτήματος Ρομά Αγίας Παρασκευής Γκρούγια Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός και Γκάνια Παρασκευή, Ψυχολόγος /Υπεύθυνη Απασχόλησης καθώς και τα στελέχη του Γ.Ε.Κ.Ο. Ο.Α.Ε.Δ. κα Βαζούρα - Χαστά Αικατερίνη, Προϊσταμένη και κα Βαλωμένου Έφη, Εργασιακή Σύμβουλος.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως την κα Βαζούρα - Χαστά Αικατερίνη και την κα Βαλωμένου Έφη για τη φιλοξενία και ευελπιστούμε σε αγαστή συνεργασία.


Το παράρτημα Ρομά Αγίας Παρασκευής, υλοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης ΕΣΠΑ «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου». Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Αρθρα Πραξης Κεντρου Κοινοτητας