28
Τρι, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

CoSpIRom

To ευρωπαϊκό πρόγραμμα CoSpIRom (Common Spaces for Integration of Roma), υλοποιείται από τον 11/2018, για 24 μήνες,  από διακρατική σύμπραξη με επικεφαλή το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μέλη την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ως τοπικό εταίρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο της Τιμισοάρα (Ρουμανία) και το Πανεπιστήμιο της Πίζα (Ιταλία). Το έργο επικεντρώνεται στη δημιουργία κοινών χώρων συνάντησης Ρομά και μη Ρομά ως ενός αποτελεσματικού εργαλείου για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά. Μέσα από τη διαδικασία της δημιουργίας ενός εργαλείου για την κοινωνική ένταξη των Ρομά θα επιχειρηθεί να "ξαναγράψουμε" σε θετική κατεύθυνση τα στερεότυπα που η πλειοψηφική κοινωνία με τους θεσμούς της (αστυνομία, φυλακές, εκπαιδευτικό σύστημα και μηχανισμοί διακυβέρνησης) διατηρούν και αναπαράγουν για τους Ρομά. Η προώθηση θετικών προτύπων φιλοδοξεί να βάλει το δικό της λιθαράκι στην αλλαγή της εικόνας των Ρομά στα ΜΜΕ και στη δημόσια διοίκηση, μιας και θεωρούνται βασικά σημεία ανατροφοδότησης των αρνητικών στερεοτύπων για τους Ρομά που αποτελούν και σημεία ανατροφοδότησης του Κοινωνικού αποκλεισμού. 

Grant Agreement number: 809859 — CoSpIRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2014-2020).

Το περιεχόμενο αυτής της αναφοράς στην τρέχουσα ιστοσελίδα για το έργο COSPIROM αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις των συντακτών και είναι αποκλειστική ευθύνη τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.


THIS PROJECT IS FUNDED BY THE EUROPEAN UNION'S RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME (2014 - 2020).

The content of this reference in current website for COSPIROM project represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Στόχος των εργαστηρίων μαθηματικού γραμματισμού είναι καταρχάς οι φοιτητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν ότι τα Μαθηματικά δεν είναι μια γνώση ανεξάρτητη πολιτισμικού πλαισίου (culture free) και ότι οι μαθητές φέρουν στην τάξη πολιτισμικά σχετική γνώση. Επομένως μαθητές που προέρχονται από πολιτισμικές ομάδες διαφορετικές της κυρίαρχης έχουν διαφορετικούς πόρους γνώσης.

Περισσότερα: Cospirom: Επιμόρφωση φοιτητών/μελλοντικών εκπαιδευτικών

Firstly, Pr. Kleftaras, Dean of Faculty, welcomed the members of the project team. Project Coordinator, Charoula Stathopoulou, after welcoming the team members, presented the overview of the project. During the first day of the meeting, all team members discussed about the project schedule, plan, objectives and deliverables.

Περισσότερα: Cospirom: Kickoff meeting

Στις 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η εναρκτήρια ημερίδα για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CoSpIRom: Κοινοί χώροι (αλληλεπίδρασης) για τη συμπερίληψη των Ρομά (Common Spaces for the Integration of Roma).

Περισσότερα: Έναρξη του προγράμματος Cospirom για την ένταξη των Ρομά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στις 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η πρώτη συνάντηση με εκπροσώπους των ΜΜΕ, νεαρούς και νεαρές Ρομά και τα μέλη της ομάδας έργου του Ευρωπαϊκού προγράμματος CoSpIRom (Common Spaces for the Integration of Roma) από το ΠΘ και το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Περισσότερα: Advocacy meeting με εκπροσώπους των ΜΜΕ και νεαρούς Ρομά.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ EVS

Ευρωπαϊκά Προγράμματα