28
Τρι, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

CoSpIRom
Εργαλεια

Στις 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η εναρκτήρια ημερίδα για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα CoSpIRom: Κοινοί χώροι (αλληλεπίδρασης) για τη συμπερίληψη των Ρομά (Common Spaces for the Integration of Roma).

Η ημερίδα ξεκίνησε με τον χαιρετισμό από την Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κα Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία καλωσόρισε τους περισσότερους από 100 συμμετέχοντες της ημερίδας, κυρίως εκπαιδευτικούς, νεαρούς Ρομά, φοιτητές/μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, εκπρόσωπους των ΜΜΕ.

Η επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος, καθηγήτρια του Π.Θ. Χαρούλα Σταθοπούλου, αφού, επίσης, καλωσόρισε τους/τις συμμετέχοντες/ουσες, παρουσίασε την κεντρική ιδέα του έργου, τους στόχους, τις δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιηθούν, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αιτιολογώντας γιατί οι στόχοι του έργου ανταποκρίνονται στις ανάγκες των δύο κοινοτήτων.

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος κ. Γιώργος Τράντος, αξιοποιώντας αναφορές από τον τύπο, όπου αποτυπώνεται μια αρνητική εικόνα για τους Ρομά, ανέδειξε το ρόλο των ΜΜΕ στην αναπαραγωγή στερεοτύπων για αυτή την ομάδα του πληθυσμού και τη διατήρηση των ανισοτήτων.

Ακολούθησε, ο αναπληρωτής διευθυντής της τοπικής Αστυνομικής Διεύθυνσης, κ. Βασίλης Καραΐσκος, ο οποίος εστίασε στον κοινωνικό ρόλο της αστυνομίας. Στοιχειοθέτησε τη θέση του, επικαλούμενος το γεγονός ότι η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας έχει μετακινηθεί δίπλα στον οικισμό των Ρομά, μια  ενέργεια την οποία συνέδεσε με τις δικές τους προσπάθειες βελτίωσης της επικοινωνίας με την κοινότητα των Ρομά και απώτερο στόχο την ανάπτυξη μιας αρμονικής συνύπαρξης.

Ο εκπρόσωπος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, κ. Νίκος Αντωνάκης, παρουσίασε την πρωτοβουλία ανάπτυξης ενός ευρύτερου και δυναμικού δικτύου συνεργασίας στο Βόλο. Ένα δίκτυο το οποίο απαρτίζεται από δομές και οργανισμούς που ασχολούνται με την ένταξη των Ρομά μαθητών/τριών και υποστηρίζει, μέσω συγκεκριμένων δράσεων, αποτελεσματικά τη φοίτησή τους. Επίσης, συνέδεσε τους στόχους του δικτύου με αυτούς του CoSpIRom.

Τέλος ο καθηγητής του Π.Θ. κ. Χρήστος Γκόραβης, ως συντονιστής για μεγάλο χρονικό διάστημα του έργου για την εκπαίδευση των παιδιών Ρομά, παρουσίασε αυτή την εμπειρία και τη συνέδεσε με το τρέχον έργο, που προέκυψε ως φυσική συνέπεια αυτής της εμπειρίας. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην αναποτελεσματικότητα των διακριτών παρεμβάσεων στις δυο κοινότητες και την ανάγκη δημιουργίας χώρων ισότιμης συμμετοχής ώστε να απαντήσουμε πιο αποτελεσματικά στο αίτημα της ισότιμης συμπερίληψης των Ρομά στην ευρύτερη κοινωνία.

Οι παρουσιάσεις κάλυψαν διάφορες όψεις του έργου, οι οποίες αποτυπώνονται, ρητά ή μη, στην περιγραφή του, ενώ το διαφορετικό υπόβαθρο των ομιλητών/τριών φώτισε πολλές όψεις του ζητήματος. Στη συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις, κυρίως διευκρινιστικού χαρακτήρα, και η ημερίδα έκλεισε με γόνιμη συζήτηση ανάμεσα στους ομιλητές/-τριες, τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές/-ντριες των σχολείων, τους ανθρώπους των ΜΜΕ και τους νεαρούς και νεαρές Ρομά, οι οποίοι/ες όχι μόνο διατύπωσαν ερωτήσεις —κυρίως στον εκπρόσωπο της Αστυνομίας— αλλά κατέθεσαν και προτάσεις με βάση την εμπειρία τους. Ίσως το σημαντικότερο μέρος αυτής της συζήτησης ήταν αυτός ακριβώς ο ενεργός ρόλος των νεαρών Ρομά. Διαπιστώθηκε, από την ανοιχτή συζήτηση, ότι η θεματική της ημερίδας και κατ’ επέκταση του προγράμματος δεν αφορά μόνο τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, αλλά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας που επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το ζήτημα της άμβλυνσης των στερεοτύπων για τους Ρομά και τη διαμόρφωση κοινοτήτων που εντάσσουν και δεν αποκλείουν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ: Δημιουργώντας χώρους ισότιμης συμμετοχής για τη συμπερίληψη των Ρομά

Δευτέρα 26/11/2018, 17: 30, ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΕΜΗ, ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Με αφορμή την έναρξη ενός σημαντικού ευρωπαϊκού προγράμματος (CoSpIRom), το οποίο συντονίζει το ΠΘ με θέμα τη συμπερίληψη των Ρομά σε βασικές κοινωνικές διαδικασίες και δομές, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου συνδιοργανώνουν ημερίδα με τίτλο: Δημιουργώντας χώρους ισότιμης συμμετοχής για τη συμπερίληψη των Ρομά.

Στο πλαίσιο της ημερίδας  θα συζητηθούν  ζητήματα που σχετίζονται με  το ρόλο της εκπαίδευσης, των ΜΜΕ και της Αστυνομίας στην κοινωνική ένταξη  του πληθυσμού Ρομά.   Στις βασικές στοχεύσεις του Προγράμματος, στο οποίο εντάσσεται και η συγκεκριμένη ημερίδα, συμπεριλαμβάνονται:

Δημιουργία κοινών χώρων (common spaces) αλληλεπίδρασης και συνέργειας των δύο κοινοτήτων.

Αμφισβήτηση συμβολικών συνόρων, αντιμετώπιση στερεοτύπων και πρακτικών διάκρισης  

Ενδυνάμωση της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας των Ρομά. Αναγνώριση και έκφραση πολιτειακών τους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Συμβολή στη βελτίωση των ευρωπαϊκών και εθνικών στρατηγικών για την κοινωνική ένταξη των Ρομά

Ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων ευρωπαϊκών χωρών

Το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, το οποίο συντονίζει το ΠΘ έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς ένας πολύ μικρός αριθμός των προγραμμάτων αυτής της κατηγορίας εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από διαδικασίες αυστηρής αξιολόγησης. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου), Ιταλία (University of Pisa, UNIPI), Ρουμανία (West University of Timisoara, WUT).

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2014-2020).

Το περιεχόμενο αυτής της αναφοράς στην τρέχουσα ιστοσελίδα για το έργο COSPIROM αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις των συντακτών και είναι αποκλειστική ευθύνη τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ EVS

Ευρωπαϊκά Προγράμματα