28
Τρι, Μαρ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για θέση σε ΚΔΑΠ και Παιδικούς Σταθμούς

Συμπληρώστε αυτήν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση παιδιού σε ΚΔΑΠ και Παιδικό Σταθμό της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Όταν θα πατήσετε το κουμπί υποβολής , το αίτημά σας σας θα πάρει σειρά προτεραιότητας

Εάν ενδιαφέρεστε για θέση σε ΚΔΑΠ ή Παιδικό Σταθμό για περισσότερα από 1 παιδιά, θα πρέπει να κάνετε και άλλη αίτηση -μια για κάθε παιδί.

Για την περίπτωση οικογενειών με αίτημα για περισσότερα από 1 παιδιά, ως ημερομηνία υποβολής, θα ισχύσει και για τα υπόλοιπα η ημερομηνία υποβολής για το πρώτο παιδί για το οποίο έγινε αίτηση.

Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Άκυρο Εισαγωγή
Για ποια δομή Παιδικού σταθμού ή ΚΔΑΠ ενδιαφέρεστε;
Άκυρο Εισαγωγή
Αν έχετε λάβει voucher παρακαλούμε ανεβάστε το εδώ σε μορφή jpg, png ή pdf
Άκυρο Εισαγωγή


Με το πάτημα του κουμπιού της υποβολής δηλώνετε ότι τα στοιχεία που καταχωρήσατε είναι τα πραγματικά.
Επίσης,
-Γνωρίζω ότι, εάν έπειτα από οποιονδήποτε έλεγχο τα στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ενδέχεται να χάσω τη σειρά μου
-Θα προσκομίσω, το συντομότερο δυνατόν, τα αποδεικτικά έγγραφα που απαιτούνται για την θέση σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν από την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.
------------------------------------ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αγαπητέ επωφελούμενε,
Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (General Data Protection Regulation- GDPR) τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου του 2018. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ), που εδρεύει στον Βόλο επί της οδού Προύσσης αριθμ. 22 (εφεξής καλούμενη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ), εφαρμόζει με συνέπεια και αυστηρότητα το νέο Γενικό Κανονισμό, δίνοντας μεταξύ άλλων μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των δημοτών του Δήμου μας.
Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που σας αφορούν: Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Σταθερό τηλέφωνο, Κινητό τηλέφωνο, Αριθμός ταυτότητας και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση), είναι αναγκαία στο πλαίσιο προώθησης και εξέτασης του αιτήματός σας από την Υπηρεσία μας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για το χρονικό διάστημα ένταξης στην επιλεγμένη δομή.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και ότι δεν θα διαβιβάσει, ούτε θα κοινοποιήσει αυτά σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο χωρίς την προηγούμενη ενημέρωσή σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα που σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα (ενημέρωση, π-πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός της επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) επικοινωνώντας με την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στην ακόλουθη διεύθυνση : Προύσσης αρ22, Βόλος, τηλ 24210 66208

Επιβεβαιώνω την ορθότητα των προσωπικών μου στοιχείων και δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τη χρήση και επεξεργασία τους από την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.