28
Τρι, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

CoSpIRom
Εργαλεια

Στις 26 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας η πρώτη συνάντηση με εκπροσώπους των ΜΜΕ, νεαρούς και νεαρές Ρομά και τα μέλη της ομάδας έργου του Ευρωπαϊκού προγράμματος CoSpIRom (Common Spaces for the Integration of Roma) από το ΠΘ και το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Οι συναντήσεις με τα ΜΜΕ έχουν ως στόχο την κατανόηση της ανάγκης για αναθεώρηση εκείνων των πρακτικών τους που έχουν ως αποτέλεσμα την αναπαραγωγή στερεοτύπων και προκαταλήψεων για τους Ρομά, δυσκολεύοντας έτσι την ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνία.

Σ’ αυτή τη συνάντηση, αρχικά, η Υ.Ε. του έργου ενημέρωσε τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες, κυρίως, για τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος και για τον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα ΜΜΕ στην υλοποίηση αυτών των στόχων. Από τον εκπρόσωπο της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και τους νεαρούς και νεαρές  Ρομά, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση και κατέθεσαν τη δική τους οπτική για τις πρακτικές έμμεσης ή άμεσης διάκρισης από τα ΜΜΕ , αναδείχθηκε η αρνητική στάση αναπαραγωγής στερεοτύπων για τους Ρομά με συγκεκριμένα παραδείγματα δημοσιογραφικού λόγου.

Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, που συμμετείχαν στη συνάντηση, συμφώνησαν ότι πολύ συχνά, σκόπιμα ή μη, παρουσιάζονται από τα ΜΜΕ αρνητικές εικόνες των Ρομά με προφανείς συνέπειες. Οι ίδιοι έδειξαν ενδιαφέρον για αναζήτηση καλύτερων πρακτικών και αποφασίστηκε η σύνταξη ενός οδηγού που θα περιλαμβάνει αρχές ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ για τον συγκεκριμένο πληθυσμό.

 

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2014-2020).

Το περιεχόμενο αυτής της αναφοράς στην τρέχουσα ιστοσελίδα για το έργο COSPIROM αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις των συντακτών και είναι αποκλειστική ευθύνη τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ EVS

Ευρωπαϊκά Προγράμματα