28
Τρι, Μαρ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣ.ΝΕΤ (15.1.2016)

Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας

Εκδόθηκε η απόφαση Υπ. Οικ. 2/73/ΔΕΠ/04.01.2016 (ΦΕΚ 20/14.01.2016 τεύχος Β') με την οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών των μετακινούμενων εντός και εκτός της Επικράτειας κατ' εξουσιοδότηση της υποπαρ. Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (94 Α').

Δημοτική Επιχείρηση. Κατάταξη προσωπικού
Με Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνεται ο τρόπος κατάταξης υπαλλήλου με πτυχίο σχολής της αλλοδαπής, μη αναγνωρισμένο. 

Η Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου:

Το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, με το οποίο συνεντέλλεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στις τέσσερις φερόμενες ως δικαιούχους υπαλλήλους του νομικού προσώπου, δεν υπάγεται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διότι δεν αφορά την καταβολή του ως άνω επιδόματος για τον πρώτο μήνα, μετά την επελθούσα για αυτές, με τις προαναφερθείσες αποφάσεις, υπηρεσιακή μεταβολή με την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων αναπληρωτή Προϊσταμένου, αλλά την ενταλματοποίηση για πρώτη φορά του επίμαχου επιδόματος, το οποίο ελάμβαναν μέχρι και τον Μάιο του 2012. (Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 1 Πράξη 81/2013)

Δήμος ή Κοινότητα μπορεί να συνιστά δημοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, συναφών με αντίστοιχου περιεχομένου αρμοδιότητες αυτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 254 παράγραφος 1. (παρ 2 Αρθρο 252 Ν. 3463/06)

Σκοποί της κοινωφελούς επιχείρησης μπορεί να είναι:

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, γνωστή και ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1990, για να αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τους ηλικιωμένους, το 2000 ζούσαν σε όλο τον πλανήτη 600 εκατομμύρια άνθρωποι ηλικίας άνω των 60 ετών. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2025, ο αριθμός αυτός θα έχει φτάσει το 1,2 δισεκατομμύρια, ενώ το 2050 θα έχει ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια.

Στη χώρα μας, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 60 ετών ξεπερνούσε το 2004 τα 2.547.000 άτομα, με τις γυναίκες να είναι περισσότερες από τους άνδρες.

Όπως αναφέρουν ΟΗΕ και ΠΟΥ, η Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων έχει στόχο να αναγνωρισθεί η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και τούτο διότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου τους, της μετάδοσης των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να φροντίζουν τα εγγόνια τους, αλλά και της αυξανόμενης συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Μελέτες έχουν δείξει ότι ο μέσος χρόνος σε λεπτά που διαθέτουν οι ηλικιωμένοι για να φροντίσουν όσους συγγενείς τους έχουν ανάγκη κυμαίνεται από 201 λεπτά στις ηλικίες 65-74 ετών έως 318 λεπτά στις ηλικίες 75 ετών και άνω. Αντιθέτως, οι νεώτεροι άνθρωποι αφιερώνουν μόλις 50 λεπτά για να φροντίσουν κάποιον που τους έχει ανάγκη, καθώς δεν μπορούν να διαθέσουν περισσότερο χρόνο.

Αυτού του είδους η συμβολή των ηλικιωμένων στη σύγχρονη κοινωνία μπορεί να εξασφαλισθεί μόνον εάν οι ηλικιωμένοι διατηρούν ένα ικανοποιητικό επίπεδο υγείας και μια καλή ποιότητα ζωής, τονίζουν οι δύο διεθνείς οργανισμοί.