Rounded square transparent KEN KOINOT Rounded square transparent Par ROMA Rounded square transparent HOTSPOTS 2 Rounded square transparent JoBC Rounded square transparent XENONAS AST Rounded square transparent KDAP MEA Rounded square transparent KDHF AMEA Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH
 Κεντρική δομή υποδοχής  2 Παραρτήματα Ρομά  Δομή υποδοχής  Κέντρο Απασχόλησης  Ξενώνας Αστέγων  2 Δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 Κέντρο Διημέρευσης

 3 δομές ΚΗΦΗ

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών 

ΣΥΔ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο

CoSpIRom
Τυπογραφια
  • Μικροτερο Μικρο μεσαιο Μεγαλο μεγαλυτερο
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Στόχος των εργαστηρίων μαθηματικού γραμματισμού είναι καταρχάς οι φοιτητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν ότι τα Μαθηματικά δεν είναι μια γνώση ανεξάρτητη πολιτισμικού πλαισίου (culture free) και ότι οι μαθητές φέρουν στην τάξη πολιτισμικά σχετική γνώση. Επομένως μαθητές που προέρχονται από πολιτισμικές ομάδες διαφορετικές της κυρίαρχης έχουν διαφορετικούς πόρους γνώσης.

Εργαστήρια μαθηματικού γραμματισμού
Εργαστήρια μαθηματικού γραμματισμού

 Η αξιοποίηση αυτών των πόρων γνώσης των μαθητών, μέσα από κατάλληλους μετασχηματισμούς στην τάξη, κάνει τα μαθηματικά ένα γνωστικό αντικείμενο με νόημα για τους μαθητές.

Επίσης οι φοιτητές θα εισαχθούν στη λογική του μαθηματικού γραμματισμού των ενηλίκων, καθώς και στις ιδιαιτερότητες του εκπαιδευτικού πλαισίου σε σωφρονιστικά καταστήματα

(1ο) Workshop: αξιοποιώντας τη θεώρηση των εθνομαθηματικών στη διδασκαλία των μαθηματικών

Εισηγήτριες: Χαρούλα Σταθοπούλου, Βάσω Χρυσικού

Θα επικεντρωθούμε στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ καθημερινών πρακτικών και σχολικής διδασκαλίας και μάθησης και στη διαδικασία μετασχηματισμού της καθημερινής εμπειρίας σε σχολική γνώση. Εθνομαθηματικές ιδέες καθώς και η λογική των πόρων γνώσης (funds of knowledge) θα αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση του εννοιολογικού πλαισίου.

Βιωματικό μέρος – Ως προς το βιωματικό μέρος θα δοθούν καταστάσεις προβληματισμού (π.χ. λεκτικά προβλήματα με σενάριο από πλαίσια καθημερινής ζωής) και θα ζητηθεί από τους φοιτητές αφενός να τα πραγματευτούν, ενθαρρύνοντας τους να αναπτύξουν άτυπες στρατηγικές και αφετέρου να προτείνουν τρόπους διαχείρισης αντιστοίχων προβλημάτων στους κοινούς χώρους ισότιμης αλληλεπίδρασης με τους νεαρούς Ρομά κρατουμένους. Στόχος: Να κατανοήσουν οι φοιτητές την τεχνητή διάκριση/διχοτομία ανάμεσα σε τυπική και άτυπη μαθηματική γνώση και να αναπτύξουν στρατηγικές ‘γεφυρώματος’ ώστε να βοηθήσουν στην εισαγωγή μαθηματικών εννοιών και τεχνικών τους νεαρούς κρατούμενους σε πλαίσια που παράγουν νόημα.

(2ο) Workshop: Γνωριμία με τον “κόσμο της φυλακής” και σχεδιασμός μιας διαθεματικής εκπαιδευτικής εργασίας (project-education) στα μαθηματικά για μαθητές κρατούμενους.

Εισηγητής: Ιωάννης Φόβος

Σ’ αυτό το workshop οι φοιτητές(ριες) θα «πάρουν μια γεύση» από:

το περιβάλλον της φυλακής, το οποίο είναι ένα από τα πιο δύσκολα από όλα τα πλαίσια για την παροχή εκπαίδευσης και την εφαρμογή βέλτιστης πρακτικής.

  • τα χαρακτηριστικά των μαθητών κρατουμένων
  • το έργο του εκπαιδευτικού, το οποίο συνοδεύεται από ένα σύνολο προκλήσεων και δοκιμασιών
  • τις καλές εκπαιδευτικές πρακτικές στη σωφρονιστική εκπαίδευση
  • την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης, βασισμένη σε διαθεματικό σχέδιο εργασίας

Στο Βιωματικό μέρος, θα χωριστούν σε ομάδες και θα πειραματιστούν σχεδιάζοντας ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας σε μια ενότητα των μαθηματικών, που θα απευθύνεται σε μαθητές κρατούμενους.

Στόχος: να γνωρίσουν τις συνθήκες και το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί ένα σχολείο μέσα σε ένα σωφρονιστικό ίδρυμα, το προφίλ των μαθητών-κρατουμένων, καθώς και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος εκπαιδευτικός για να είναι σε θέση να λειτουργήσει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ώστε να είναι προετοιμασμένοι(ες), στο πλαίσιο του δυνατού,  πριν την επαφή τους με το χώρο της φυλακής και τους μαθητές για το σχεδιασμό μιας διδακτικής παρέμβασης.

Εργαστήριο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Στόχος

Το εργαστήριο επιδιώκει έναν διπλό στόχο: (α) την κατανόηση, εκ μέρους των συμμετεχόντων, των κοινωνικών διαδικασιών οι οποίες ορίζουν το πεδίο εντός του οποίου υποκείμενα-μέλη πολιτισμικά «διαφορετικών» ομάδων συγκροτούν τόσο την προσωπική τους όσο και την κοινωνική τους ταυτότητα και (β) τη γνωριμία με τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής διδασκαλίας καθώς και τη χρήση αυτών για τη διαμόρφωση περιβαλλόντων διαπολιτισμικής μάθησης τα οποία να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ταυτοτήτων των υποκειμένων της ομάδας στόχου σε μια χειραφετική προοπτική.

(3o) Workshop: Οι διαδικασίες ετεροεθνοτικοποίησης και αυτοεθνοτικοποίησης ως πεδίο συγκρότησης ταυτότητας – Η περίπτωση των Ρομά εφήβων

Εισηγητής: Χρήστος Γκόβαρης

Θα εστιάσουμε στην ανάλυση των κοινωνικών διαδικασιών οι οποίες ορίζουν το πεδίο εντός του οποίου κατασκευάζεται το «πολιτισμικά διαφορετικό» υποκείμενο. Θα αναφερθούμε ειδικότερα στη δυναμική και στις εντάσεις μεταξύ ετερο- και αυτοπροσδιορισμού (ετεροεθνοτικοποίησης και αυτοεθνοτικοποίησης) με σκοπό να αναδειχθούν κοινωνικά διαμεσολαβημένοι περιορισμοί κατά τη συγκρότηση της ατομικής και κοινωνικής-πολιτισμικής ταυτότητας υποκειμένων που κατηγοριοποιούνται ως μέλη «διαφορετικών» ομάδων, αποδυναμώνοντας έτσι κυρίαρχες, ουσιοκρατικού τύπου αντιλήψεις για την ταυτότητα των «άλλων».

Βιωματικό μέρος: Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα διαβάσουν και θα επεξεργασθούν ομαδικά αυτοβιογραφικά κείμενα εφήβων από μειονοτικές ομάδες. Σε αυτά τα κείμενα οι έφηβοι αναφέρονται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στις εντάσεις που καλούνται οι ίδιοι να διαχειρισθούν και να αντιμετωπίσουν σε σχέση με το ερώτημα του κοινωνικού ανήκειν. Οι φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν τις κοινωνικές συνιστώσες της συγκρότησης ταυτότητας και να διατυπώσουν υποθέσεις για τα γνωρίσματα ενός περιβάλλοντος μάθησης το οποίο θα είναι σε θέση να προσφέρει στους εφήβους εποικοδομητική στήριξη σε σχέση με το ζητούμενο του μετασχηματισμού του προσωπικού και κοινωνικού-πολιτισμικού αυτοπροσδιορισμού σε μια χειραφετική προοπτική.

Εργαστήρια γλωσσικού γραμματισμού

Στόχος: Αρχικά στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών σε ζητήματα προσέγγισης της γλώσσας, της σχέσης μεταξύ των γλωσσών και των στάσεων απέναντί τους καθώς και το πώς σχετίζονται με τους (πολυ)γραμματισμούς γενικότερα αλλά και ειδικότερα σε σχέση με το προφίλ μαθητών Ρομά. Στη συνέχεια θα προσκαλέσουμε τους φοιτητές να εξερευνήσουν πτυχές της δημιουργικότητας σε εκπαιδευτικά υλικά, παρεμβάσεις και γλωσσικά παιχνίδια. Έτσι, στο τρίτο workshop του κύκλου γλώσσας θα πειραματιστούν δημιουργώντας δικό τους υλικό εφαρμόζοντας τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εργασιοκεντρικής προσέγγισης μάθησης και διδασκαλίας.

(4o) Workshop: Κοινωνιογλωσσολογικές όψεις της γλωσσικής εκπαίδευσης

Εισηγήτρια: Ρούλα Κίτσιου

Σεμινάριο εισαγωγής σε βασικά ζητήματα κοινωνιογλωσσολογίας: γλώσσες, στάσεις, πρακτικές και γραμματισμοί, γλωσσική ποικιλότητα, πολυγραμματισμοί, πολυτροπικότητα. 

Βιωματικό μέρος – Συζήτηση σε ομάδες εργασίας σχετικά με τον γραμματισμό των Ρομά – Λεξικό ελληνικά-Ρομανί, γλωσσικές παραγωγές καταυλισμούς, φυλακήΣτόχος: Ευαισθητοποίηση σχετικά με ζητήματα γλώσσας/γλωσσών. Ανάπτυξη επίγνωσης σχετικά με υπάρχουσες αντιλήψεις και στάσεις των φοιτητών απέναντι σε γλώσσες, ποικιλίες, (πολύ)γραμματισμούς.

(5o) Workshop: Δημιουργικότητα και κείμενα ταυτότητας 

Εισηγήτρια: Ελένη Γκανά

Πολυγλωσσία, διαγλωσσικότητα, επαφή των γλωσσών, ρεπερτόρια, ταυτότητες, κείμενα ταυτότητας, παραδείγματα εφαρμογής της δημιουργικότητας σε εκπαιδευτικό υλικό, σε σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων (διεπιστημονικότητα, διαθεματικότητα)

Ανάλυση αναγκών και κοινωνιογλωσσικό προφίλ συμμετεχόντων: προφίλ των έγκλειστων εκπαιδευόμενων και στα εμπόδια της μάθησης που προκύπτουν εξαιτίας του εγκλεισμού και ιδρυματισμού τους.

Βιωματικό μέρος – να φτιάξουν ατομικά και ομαδικά κείμενα ταυτότητας, α) αντικείμενα από το σπίτι τους -αν έχουμε πρόσβαση από πριν, β) να τους δώσουμε υλικά μέσα στο σεμινάριο, γ) ψηφιακή αφήγηση-digital storytelling.

Στόχος: δημιουργικότητα, διαγλωσσικότητα και κείμενα ταυτότητας ως εργαλεία για να ανακαλύψουμε φανερώσουμε τις σχέσεις με τις γλώσσες και να επενδύσουμε ταυτότητες στη μάθηση.

(6o) Workshop: Εργασιοκεντρική προσέγγιση διδασκαλίας και μάθησης

Εισηγήτρια: Σωτηρία Καλμπένη

Γενικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (οπτικοακουστικό υλικό – επίδειξη βίντεο για να αναγνωριστούν οι αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων)

Κριτική προσέγγιση σχολικών εγχειριδίων (Πώς ένας ενήλικας Ρομά μπορεί να συνυπάρξει με ένα τέτοιο βιβλίο του δημοτικού στην τάξη;)

Παρουσίαση της εργασιοκεντρικής μεθόδου

Βιωματικό μέρος – να χωριστούν σε ομάδες –θα φτιάξουν σε ομάδες από ένα task – θα σχεδιάσουν παρεμβάσεις εργασιοκεντρικής προσέγγισης

Στόχος: το πέρασμα από τη θεωρία στην εκπαιδευτική πράξη, να αναπτύξουν οι φοιτητές δεξιότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για το συγκεκριμένο κοινό

Εργαστήριο αφήγησης

Στόχος: Μέσα από το εργαστήριο οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τη διδακτική τεχνική της αφήγησης και τις δυνατότητες που προσφέρει στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μελών ευάλωτων ομάδων.

(7o) Workshop: "Δραπετεύοντας" με αφηγήσεις: Η αξιοποίηση της αφήγησης στην εκπαίδευση κρατουμένων

Εισηγητής: Κώστας Μάγος

Θεωρητικό μέρος: Στο θεωρητικό μέρος του εργαστηρίου θα προσεγγισθούν θέματα σχετικά με την αξιοποίηση της αφήγησης ως διδακτικής  τεχνικής και θα παρουσιασθούν χαρακτηριστικά παραδείγματα από διαφορετικές εφαρμογές τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και σε εκείνο της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.

Βιωματικό μέρος: Στο βιωματικό μέρος του εργαστηρίου οι εκπαιδευόμενοι, δουλεύοντας σε μικρότερες ομάδες, θα πραγματοποιήσουν τις δικές τους αφηγήσεις τις οποίες στη συνέχεια θα επεξεργασθούν κάνοντας χρήση διαφορετικών τεχνικών και  σχεδιάζοντας μοντέλα διδακτικής αξιοποίησης.

Εργαστήριο στις τεχνικές Δραματικής τέχνης στο γλωσσικό και μαθηματικό γραμματισμό

Στόχος: Το εργαστήρι θα διερευνήσει τρόπους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό δράμα ως εναλλακτική τεχνική στον μαθηματικό και γλωσσικό γραμματισμό, στην εκπαίδευση κρατουμένων. Οι φοιτητ@ θα γνωρίσουν το θέατρο ως εργαλείο για την κατανόηση εννοιών στα μαθηματικά και τη γλώσσα αλλά και ως μέσο έκφρασης, δημιουργίας και καλλιέργειας των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

(8ο) workshop: ‘Το θέατρο ως εργαλείο στην εκπαίδευση κρατουμένων και ως μέσο έκφρασης και δημιουργίας’

Εισηγήτρια: Μαρία Καραζάνου

Εισαγωγή στο θέατρο ως εργαλείο στην εκπαίδευση και ως μέσο επανένταξης. Τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού και εκπαιδευτικού δράματος, βιωματικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση στη φυλακή, δημιουργικότητα, παιχνίδια ρόλων, θέατρο forum

Βιωματικό μέρος – Οι φοιτητές θα δουλέψουν ομαδικά και θα εξερευνήσουν δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της ενίσχυσης του μαθηματικού και γλωσσικού γραμματισμού με το εκπαιδευτικό δράμα. Θα έχουν την ευκαιρία να προτείνουν, να επινοήσουν και να δοκιμάσουν δράσεις με την ομάδα, εμπλουτίζοντας την πρακτική τους και χρησιμοποιώντας τις γνώσεις των προηγούμενων σεμιναρίων.

 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2014-2020).

Το περιεχόμενο αυτής της αναφοράς στην τρέχουσα ιστοσελίδα για το έργο COSPIROM αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις των συντακτών και είναι αποκλειστική ευθύνη τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.