Κέντρο Διημέρευσης

Ημερήσια Φροντίδα Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΔΗΦ)

LOGO PEP KHFH

ΤΟ ΚΕΔΗΦ

Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΔΗΦ)

 

 

Η λειτουργία του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες της ΚΕΚΠΑ –ΔΙΕΚ, διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές, πολιτικές και ηθικές δεσμεύσεις όπως η Συνθήκη του Amsterdam, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., οι Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών του ΟΗΕ και το Σύνταγμα της Ελλάδας.
Στο πλαίσιο της προσέγγισης μας για την αναπηρία η μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου προς τα άτομα με αναπηρίες στοχεύει στο ίδιο το άτομο και εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή του αποδέκτη.

Το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες αποτελεί μονάδα ημερήσιας φροντίδας και παραμονής ατόμων με αναπηρίες. Εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και για την επίτευξη των σκοπών του συνεργάζεται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους, με προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς και με τις εθελοντικές οργανώσεις.

Σκοπός του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες είναι η αυτοτελής και ανεξάρτητη λειτουργία του εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες υγείας και φροντίδας σε εξωτερικούς ασθενείς χρησιμοποιώντας   σύγχρονα μέσα και μεθόδους.
Σκοπό επιπλέον αποτελεί η επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση και ψυχαγωγία των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και η υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύναται δε και να διενεργεί έρευνες σχετικές με την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των ΑμεΑ .

 
Η Πράξη εντάχθηκε ως «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Η.Φ. ΑΜΕΑ ΒΟΛΟΥ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5001415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

Web Categ KDHF mod

 

ημερομηνία έναρξης της Πράξης: 03/11/2016
ημερομηνία λήξης της Πράξης: 31/10/2023
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 1.008.000,00€

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των κοινωνικών φορέων και δομών του Δήμου Βόλου, πραγματοποιήθηκε στις 30/8/2023, η διασύνδεση της Κοινωνικού Λειτουργού, Νικογιάννη Γιασεμή-Μαρία του Κέντρου Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, το οποίο αποτελεί δομή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, του Δήμου Βόλου και είναι συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας οι ωφελούμενοι και το προσωπικό της δομής KΔΗΦ-ΑμεΑ, την Tρίτη 8/8/2023, επισκέφτηκαν τη γνωστή καφετέρεια του Βόλου, "ΑΥΡΑ΄". Εκεί τους δόθηκε η δυνατότητα να  απολαύσουν τον καφέ τους και τη χαλαρή συζήτηση τόσο μεταξύ τους όσο και με το προσωπικό της δομής. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Στο πλαίσιο διασύνδεσης των κοινωνικών δομών του Δήμου Βόλου πραγματοποιήθηκε στις 20/7/2023,ενημερωτική συνάντηση της Κοινωνικής Λειτουργού Νικογιάννη Σεμίνας, του Κέντρου Διημέρευσης-Ημερίδας Φροντίδας ΑμεΑ της , με την Κοινωνική Λειτουργό Τζερεμέ Έφη από το Βοήθεια στο σπίτι το οποίο στεγάζεται στο Κοινωνικό  Κέντρο Αγίων Αναργύρων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     Μια ενδιαφέρουσα ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 17/7/2023 στο Κέντρο Διημέρευσης-Ημερίδας Φροντίδας ΑμεΑ της , το οποίο αποτελεί δομή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου και είναι  συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 2α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔΗΦ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» σε συνεργασία με την Τοπική Μονάδα Υγείας Αγριάς .

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου σε συνεργασία με την Τοπική Μονάδα Υγείας Αγριάς, διοργανώνει Ημερίδα με θέμα “Συμμόρφωση του ασθενούς στη φαρμακευτική αγωγή”. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:30 πμ στο χώρο του ΚΔΗΦ ΑμεΑ (Λήμνου 12-Ελασσόνος, Παλαιά Βόλου).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     Το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου προσκαλεί ενδιαφερόμενους να καταθέσουν αιτήσεις συμμετοχής με σκοπό την ένταξή τους στη συμπληρωματική κατάσταση ωφελουμένων της Δομής.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου συνοψίζονται στις εξής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ     Στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης οι ωφελούμενοι και το προσωπικό της δομής KΔΗΦ-ΑμεΑ ,την Παρασκευή 30/6/2023, επισκέφτηκαν τη γνωστή καφετέρεια του Βόλου, "JOY". Εκεί τους δόθηκε η δυνατότητα να  απολαύσουν τον καφέ τους και τη χαλαρή συζήτηση τόσο μεταξύ τους όσο και με το προσωπικό της δομής.

Περισσότερα Άρθρα …

Λιστα Αρθρων του ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ