Η διακρατική συνεργασία ενθαρρύνει τις σε υψηλό βαθμό ολοκληρωμένες εταιρικές σχέσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων πέραν των εθνικών συνόρων σε μια περιοχή διακρατικής συνεργασίας. Τέτοιες εταιρικές σχέσεις καλύπτουν και εκπροσωπούν διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και διοίκησης που περιλαμβάνουν φορείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και διάφορους τομείς πολιτικής.
Σε όλη την ΕΕ υπάρχουν 15 περιοχές διακρατικής συνεργασίας. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εδάφη σε γειτονικές τρίτες χώρες μπορούν επίσης να αποτελέσουν μέρος των περιοχών διακρατικής συνεργασίας και να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Υποκατηγορίες