Rounded square transparent KEN KOINOT Rounded square transparent Par ROMA Rounded square transparent HOTSPOTS 2 Rounded square transparent JoBC Rounded square transparent XENONAS AST Rounded square transparent KDAP MEA Rounded square transparent KDHF AMEA Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH
 Κεντρική δομή υποδοχής  2 Παραρτήματα Ρομά  Δομή υποδοχής  Κέντρο Απασχόλησης  Ξενώνας Αστέγων  2 Δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 Κέντρο Διημέρευσης

 3 δομές ΚΗΦΗ

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών 

ΣΥΔ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο

Γραφειο Απασχολησης (Job Center)
Τυπογραφια
 • Μικροτερο Μικρο μεσαιο Μεγαλο μεγαλυτερο
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Δελτίο τύπου: Η 24η Ιανουαρίου έχει θεσπιστεί ως μία Παγκόσμια Ημέρα η οποία τιμά την αξία της εκπαίδευσης ως ένα θεμελιώδες, καθολικό και απαραβίαστο ανθρώπινο δικαίωμα. Η Διεθνής αυτή ημέρα στοχεύει στην υπενθύμιση και διεκδίκηση του αυτονόητου, δηλαδή της δέσμευσης στην καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα μέσω του δικαιώματος στην εκπαίδευση που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2023) έχει θεωρηθεί ως το ισχυρότερο εργαλείο για να σπάσει ο κύκλος της φτώχειας, να εξαλειφθούν οι φυλετικές ανισότητες και να επιταχύνουμε την οικονομική ανάπτυξη.

Με άξονα την αγορά εργασίας, το περσινό μήνυμα προήγαγε τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό με προτεραιοποίηση στο μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, ώστε ο εκάστοτε μαθητής/μαθήτρια να έχει πρόσβαση στις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ενταχθεί σε αυτήν. Φέτος, έρχεται να ισχυροποιήσει το μήνυμα της επένδυσης στον άνθρωπο δια μέσου της ποιοτικής εκπαίδευσης που είναι το θεμέλιο των κοινωνιών, των οικονομιών και των δυνατοτήτων του ατόμου.

Στο πλαίσιο αυτό, η διεπιστημονική ομάδα του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης: "Job Center" του Δήμου Βόλου έχοντας ως βασική ομάδα στόχου τα κοινωνικοοικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά της πόλης μας, αναγνωρίζει τη σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης με την ανάπτυξη δεξιοτήτων.  Έτσι, λοιπόν, ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη ικανοτήτων προωθώντας προσπελάσιμες και ποιοτικές υπηρεσίες με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και σεβασμό στη μοναδικότητα του/της κάθε ωφελούμενου/ωφελούμενης. 

Συνακόλουθα και σε πλήρη εναρμόνιση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι εξυπηρετούμενοι/ες του “JobCenter” Δήμου Βόλου δύνανται να λάβουν τις εξής υπηρεσίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα εντελώς δωρεάν

 • Γενική και εξειδικευμένη πληροφόρηση σε σχέση με σεμινάρια, κατάρτιση και διασύνδεση με εκπαιδευτικούς Φορείς. 
 • Παροχή ατοµικών ή οµαδικών συνεδριών επαγγελµατικού προσανατολισµού για εφήβους και νέους αυτόνοµα ή σε συνεργασία µεσχολές ή σχολεία και µε κριτήριο τη διαβίωσή τους σε συνθήκες ή απειλή φτώχειας. 
 • Υπηρεσίες Coaching σε οµαδικό αλλά και σε ατοµικό επίπεδο µε εκπαίδευση στην ενεργητική αναζήτηση εργασίαςκαι βελτίωση αυτοεικόνας.
 • Παροχή βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων σε τεχνικές αυτοπαρουσίασης και προσομοίωσης συνεντεύξεων κ.α.
 • Υποστήριξη σε υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα (ΕΟΠΠΕΠ κ.α.). 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι εκπαιδευτικές δράσεις στο Job Center επεκτείνονται και στον τομέα των ομότιμων επαγγελματιών (άλλοι Κοινωνικοπρονοιακοί Φορείς) καθώς μέχρι τώρα έχουν δυο διενεργηθεί τέσσερις εργαστηριακού τύπου εκπαιδεύσεις με γνώμονα τόσο την επαγγελματική ανάπτυξη και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών,  αλλά και τη βέλτιστη οικοδόμηση συνεργατικού δικτύου. 

Παράλληλα, για την καλύτερη υποστήριξη των εκπαιδευτικών δράσεων η διεπιστημονική μας ομάδα αποτελούμενη από Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγο, Οικονομολόγο και Διοικητικό λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες και αιτήματα ωφελούμενων και επαγγελματιών συνδιαμορφώνοντας εκπαιδευτικό πλάνο δράσεων αλλά και σε συνέργεια με άλλους, (π.χ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας, Βρετανικό Συμβούλιο, ΑΝ.ΚΑ., ΜΚΟ Α21 κ.α.), με βάση τις ισχύουσες εργασιακές ανάγκες του 21ου  αιώνα.  

Από τον Απρίλιο του 2022 έως και σήμερα, έχουν ενημερωθεί και υποστηριχθεί από το Job Center 442κοινωνικοοικονομικά ευάλωτοι συμπολίτισσές/συμπολίτισσες μας. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες εκπαιδευτικού χαρακτήρα που έλαβαν συνοψίζονται ως εξής:

 • 647υπηρεσίες Coaching
 • 77συνεδρίες επαγγελματικού προσανατολισμού
 • 24εντάξεις σε ομάδες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Διεξαγωγή 20 βιωματικών εκπαιδευτικών εργαστηρίων

Στο ίδιο πλαίσιο έχουν πραγματοποιηθεί 19 δικτυώσεις με Εκπαιδευτικούς Φορείς και οριστικοποίηση πλαισίου συνεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες του Job Center Δήμου Βόλου και τα  κοινωνικοοικονομικά κριτήρια παρακαλούμε ελάτε σε επαφή στο τηλέφωνο 2421097366 από Δευτέρα έως Παρασκευή (07:30πμ με 15:30μμ).

 

24jan. UNInternationalDayEducation 

24jan. UNInternationalDayEducation

 

Logo ESPA 2021 27 PEP Thessalias 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Job Center: 

Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) (kekpa.gr)

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6005092, είναι συνεχιζόμενη δομή προιώθησης της απασχόλησης στα πλαίσια εφαρμογής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος "Θεσσαλία 2021-'27".

 JobC Banner Website  ezgif.com optimize