Αρ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5131947

Επιχορήγηση της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την λειτουργία δύο (2) Κοινωνικών HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος)

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)».

 

Τα 2 Σημεία Πρόσβασης Νεάπολης και Ξηροκάμπου αποτελούν νέες δομές διευκόλυνσης της προσβασιμότητας προς δομές προνοιακού ενδιαφέροντος, με στόχο την ενίσχυση της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας 350 συνολικά ωφελουμένων. Οι δομές λειτουργούν στο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης λειτουργώντας διασυνδετικά μεταξύ προνοιακών δομών του ΟΤΑ, του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Βόλου και των δημόσιων δομών απασχόλησης και εντάσσονται λειτουργικά και επιχειρησιακά στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου.

 Δείτε τις αναρτήσεις των Hotspot Νεάπολης & Ξηροκάμπου πατώντας στα παρακάτω εικονίδια

50X70 Tampela HotS NEAPOLHS  ρρρρρρρρρρ  50X70 Tampela HotS XHROKAMPOS
 Το υποέργο 1 "Σημείο πρόσβασης (Hotspot) Νεάπολης" στοχεύει στην διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής σε υπηρεσίες πρόσβασης σε παροχές και αγαθά της πολιτείας για άτομα που διαβιούν σε φτώχεια ή έχουν την ανάγκη πληροφόρησης, παραπομπής και συμβουλευτικής για την απασχόληση. Για τη λειτουργία της δομής προβλέπεται η χρηματοδότηση της απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης έως 31/10/2023 4 νέων θέσεων εργασίας    Το υποέργο 2 της Πράξης "Σημείο πρόσβασης (HotSpot) Ξηροκάμπου" στοχεύει επίσης στην διευκόλυνση των κατοίκων της περιοχής των εργατικών κατοικιών στη Νέα Ιωνία του Βόλου σε υπηρεσίες πρόσβασης σε παροχές και αγαθά της πολιτείας για άτομα που διαβιούν σε φτώχεια ή έχουν την ανάγκη πληροφόρησης και παραπομπής και συμβουλευτικής για την απασχόληση (στην περιοχή καταγράφονται τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας της πόλης). Για τη λειτουργία της δομής προβλέπεται η χρηματοδότηση της απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης έως 31/10/2023 3 νέων θέσεων εργασίας.

ΓΕΝΙΚΑ

Η πράξη εντάσσεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΣΒΑΑ). Οι δράσεις της πράξης στοχεύουν να βελτιώσουν, συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τις υποδομές και άλλα προγράμματα, τις επιχειρησιακές ενέργειες του Δήμου και των κοινωνικών φορέων που δρουν στην περιοχή παρέμβασης, προκειμένου να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις υποστήριξης των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και ιδιαίτερα την ακραία φτώχεια.

Τα δύο υποέργα της Πράξης θα λειτουργήσουν σε συνέργεια με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Βόλου και τις υπηρεσίες απασχόλησης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 11/10/2022            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 31/12/2023


Συνδεδεμένες δράσεις:    Υποέργο Ι Κέντρο Κοινότητας , Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης & τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) , 


Πήγαινε στην κορυφή της Σελίδας

 

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την Κατηγορία. Ωστόσο, εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Υποκατηγορίες