Κοινωφελης
Εργαλεια

Η ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΕΥ ΑΛΛΟΥ ΤΙΝΟΣ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και ανευ ετέρας προειδοποιήσεως, η Διοίκηση της Επιχείρησης θα καλεί άμεσα τις αρμόδιες αρχές για τη επιβολή του σχετικού προστίμου στους παραβάτες.

 Πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι αυτό που προέχει είναι η υγεία όλων μας και δεν προτιθέμεθα να θέσουμε σε κίνδυνο τον οιονδήποτε υπάλληλο ή προσερχόμενο πολίτη στην Επιχείρησή μας.

(Βλ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 ΚΥΑ με την οποία επιβάλλεται σε όλους του εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΡΦΟΓΙΑΝΝΗ