Συνεδριασεις
Τυπογραφια

KEKPA-DIEK-LOGO png

Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης ΔΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για το 2014

Βόλος 19/12/14

                                                                                               Αρ. Πρωτ. 7072

 

Προς                                                                                Μέλη

Μέλος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς                            Χάλαρη Σοφία ( Αντιπρόεδρος)

Επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.                              Στεφόπουλος Χρήστος

                                                                                    Δραμητινός Ματθαίος

                                                                                    Οικονόμου Αναστασία

                                                                                    Χατζηστυλιανός Στέλιος

                                                                                    Χαριτάκη Δανάη

                                                                                    Σκλιάς Γεώργιος

                                                                                    Λούτσος Παναγιώτης

                                                                                    Μπέλλος Πέτρος

                                                                                    Φραντζή Βασιλική

                                            

                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να παρευρεθείτε στην 19η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ στα γραφεία της διοίκησης Προύσσης 22-26 Ν. Ιωνία  στις   23/12/14 ημέρα Τρίτη   και ώρα 2.30μ.μ   με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, υλικών εκτυπώσεων, μελανιών και εκπαιδευτικού υλικού

2. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια   υλικών καθαριότητας-χαρτικά

3. Εξέταση ένστασης του κου Βαλαχή κατά του πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για υλικά καθαριότητας

4. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού που εργάζονται στις 3 δομές των ΚΗΦΗ και στο Κέντρο Διημέρευσης Αμεα

5. Καθορισμός ειδικοτήτων εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ για 2μηνη απασχόληση

6. Εξέταση 3 αιτημάτων για αναγνώριση μεταπτυχιακού διπλώματος

7. Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή

8. Ορισμός υπολόγου πάγιας προκαταβολής για το έτος 2015

9. Διαγραφή χρεών και απαιτήσεων

10. Αναπλήρωση Δ/ντη σε περίπτωση απουσίας του

 

 

                                                                    Η  Πρόεδρος  του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ  

                                                                                               Αναστασία Μορφογιάννη

{jathumbnail off}