09
Παρ, Ιουν

ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: Hotspot Νεαπολης
Εργαλεια
Τυπογραφια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Πέμπτη, 23/02/2023, το Hotspot Νεάπολης πραγματοποίησε συνάντηση με την Μονάδα Ολοκληρωμένης Θεραπείας Εξάρτησης του ΟΚΑΝΑ (ΜΟΘΕ) στο πλαίσιο δικτύωσης και συνεργασίας με άλλους τοπικούς φορείς. Το Hotspot εκπροσώπησαν η επιστ. υπεύθυνη Σόνια Παπαπαρίση και οι κοινωνικοί λειτουργοί Έλενα Ρεφενέ και Βάσια Νικολαΐδου.

Από τη ΜΟΘΕ συμμετείχαν η γενική ιατρός Γιολάντα Στεπίν – Τοπαλίδου, η κοινωνιολόγος Ελένη Κοκονά, οι ψυχολόγοι Ευάγγελος Χαραλαμπίδης και Ελένη Τζαβέλλου και οι νοσηλευτές Ελένη Χύτα, Κωνσταντία Παπακωνσταντίνου, Βασιλική Μιχολίτση και Θεοδόσιος Χρήστου.

Αρχικά, τα στελέχη της ΜΟΘΕ παρουσίασαν το πλαίσιο λειτουργίας του θεραπευτικού προγράμματος υποκατάστασης σε άτομα εξαρτημένα από τα οπιοειδή, στοχεύοντας στην αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας αλλά και στην κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Έγινε λόγος για το προφίλ των εξυπηρετουμένων, την διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα της Μονάδας, καθώς και την θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται, η  οποία περιλαμβάνει το μοντέλο υποκατάστασης / απεξάρτησης με βουπρενορφίνη και τη  ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Στην τελευταία φάση του θεραπευτικού προγράμματος εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Κοινωνικής Επανένταξης.

Στη συνέχεια, τα στελέχη του Hotspot μίλησαν για το ρόλο της δομής ως σημείο πρόσβασης στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της παροχής οικονομικών βοηθημάτων όπως του ΚΕΑ και του επιδόματος στέγασης, της ενημέρωσης και διασύνδεσης με υπηρεσίες και φορείς κοινωνικής προστασίας αλλά και της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας. Επίσης έγινε λόγος για τη δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης που παρέχεται, στόχος της οποίας είναι η προσωπική ενδυνάμωση και η ικανότητα αυτενέργειας.

Κλείνοντας τη συνάντηση, καθορίστηκε ο τρόπος συνεργασίας και η διαδικασία πραγματοποίησης παραπομπών και έγινε διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού.

2023 02 28 ΚΚ NEAPOL OKANA 1     

 

To HOTSPOT Νεάπολης είναι υποέργο της Πράξης ΟΠΣ 5131947, "Επιχορήγηση της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την λειτουργία δύο (2) Κοινωνικών HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος)", στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 και εντάσσεται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020