09
Παρ, Ιουν

ΥΠΟΕΡΓΟ Ι: Hotspot Νεαπολης
Εργαλεια
Τυπογραφια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Δευτέρα 13/03/2023, στα πλαίσια δικτύωσης του Hotspot Νεάπολης με άλλους κοινωνικούς φορείς του Δήμου Βόλου, η επιστ. υπεύθυνη της δομής Σόνια Παπαπαρίση και οι κοινωνικοί λειτουργοί Έλενα Ρεφενέ και Βάσια Νικολαΐδου επισκέφτηκαν το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία στα Παλαιά Βόλου και συνάντησαν την κοινωνική λειτουργό κα Βασιλική Λαδέρη. Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία των στελεχών, η ενημέρωση για τον τρόπο δράσης των δύο δομών και ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας.

Αρχικά, παρουσιάστηκε ο ρόλος του Hotspot ως σημείο πρόσβασης κοινωνικών υπηρεσιών για άτομα που διαβιούν σε φτώχεια, επισημαίνοντας την επικέντρωση στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης ΣΒΑΑ Βόλου. Έγινε λόγος για τα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης του ΕΕΕ και του Επιδόματος στέγασης, για τη δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης καθώς και παραπομπής σε άλλες προνοιακές υπηρεσίες, όπως επίσης και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Στη συνέχεια η κα Λαδέρη περιέγραψε τα θεραπευτικά και υποστηρικτικά προγράμματα που υλοποιούνται στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ, τα οποία περιλαμβάνουν τη λογοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη καθώς και νοσηλευτική φροντίδα. Επιπλέον, βασικός σκοπός του ΚΔΗΦ ΑμεΑ είναι η κοινωνικοποίηση των μελών μέσα από τη συμμετοχή σε κοινωνικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ακόμη, παρασχέθηκε ενημέρωση για τα κριτήρια ένταξης των ατόμων με αναπηρία στη δομή, καθώς και τα δικαιολογητικά εγγραφής.

Στο τέλος της συνάντησης συζητήθηκε ο τρόπος συνεργασίας των δύο δομών διευκρινίζοντας την διαδικασία με την οποία θα γίνεται η παραπομπή των ωφελουμένων, ενώ πραγματοποιήθηκε διανομή ενημερωτικού υλικού στο οποίο υπάρχει συνοπτική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και πληροφορίες επικοινωνίας.

2023 03 13 HOTSPOT N K Amea

     

 

To HOTSPOT Νεάπολης είναι υποέργο της Πράξης ΟΠΣ 5131947, "Επιχορήγηση της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την λειτουργία δύο (2) Κοινωνικών HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος)", στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 και εντάσσεται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020