Γραφειο Διευκολυνσης, ενδυναμωσης και τεκμηριωσης της απασχολησης (Job Center)
Εργαλεια
Τυπογραφια

Στις 9/06/2022 η διεπιστημονική ομάδα της νεοσύστατης υπηρεσίας του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” της  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, υποδέχθηκαν στο χώρο τους την κα Μαγδαληνή Ζαφειρίου- Συντονίστρια Προγραμμάτων Ενημέρωσης της ΜΚΟ Α21

Σε συνέχεια της διαδικτυακής επικοινωνίας που έλαβε χώρα στις αρχές Απριλίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη δικτύωσης αποσκοπώντας στην ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τη λειτουργία των δύο φορέων αλλά και την παροχή ενημερωτικού έντυπου και ψηφιακού υλικού. 

Αρχικό θέμα της πρώτης αυτής συνάντησης, αποτέλεσε η αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο του νεοσύστατου Κέντρου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης όσο και της ΜΚΟ Α21 

Πιο συγκεκριμένα, η Συντονίστρια του Job Center κ. Μαρκέλλα Βαλσάμη τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας τέτοιας πρωτοποριακής δομής με επίκεντρο τον άνθρωπο που πλήττεται από την φτώχεια ή και τον κοινωνικό αποκλεισμό, ανοίγοντας δρόμους για την αύξηση της απασχολησιμότητας μέσω της αξιοποίησης κατάλληλων, σύγχρονων, εξατομικευμένων μεθόδων και ενεργητικών τεχνικών με επικέντρωση στη λύση.

Ταυτόχρονα, η Συντονίστρια των Προγραμμάτων Ενημέρωσης  κα Ζαφειρίου ανέφερε πως η ΜΚΟ Α21είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός και μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2008 στη Θεσσαλονίκη και αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται σε 19 τοποθεσίες σε 14 χώρες του κόσμου. Το όνομα A21 – Καταργώντας τη Δουλεία στον 21ο αιώνα (Abolishing Slavery in the 21st Century) εκφράζει το όραμα του οργανισμού για έναν κόσμο χωρίς δουλεία. Έτσι, η Οργάνωση έχει στόχο την κατάργηση της εμπορίας ανθρώπων η οποία επιτυγχάνεται μέσω τριών τομέων δράσεις: ενημέρωσης, ταυτοποίησης, και αποκατάστασης των θυμάτων. 

Μ. Βαλσάμη, Μ. Ζαφειρίου, Β. Αλεξίου, Θ. Γεωργίου­©ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ 2022

 

Κατά τη συνάντηση δόθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό σε διάφορες γλώσσες για την πρόληψη του φαινομένου με εστίαση στην  καταναγκαστική εργασία.  Ειδικότερα, δόθηκε έμφαση στους πιθανούς κινδύνους και στην πρόληψη του εργασιακού ανθρώπινου εμπορίου, γνωστού και ως labor trafficking.  

Για περισσότερες πληροφορίες: Greece | A21

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) αποτελεί πιλοτική νέα δομή προώθησης της απασχόλησης των ωφελουμένων προνοιακών επιδομάτων με στόχο την ενίσχυση της Απασχολησιμότητας τους. Η δομή λειτουργεί στο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης λειτουργώντας διασυνδετικά μεταξύ των προνοιακών δομών του Δήμου Βόλου, των δημόσιων δομών απασχόλησης καθώς και των εμπλεκομένων φορέων και ιδιωτών αναφορικά με την προσφορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) (kekpa.gr)

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

 

Ημερομηνία:    09/06/2022
Τόπος Διεξαγωγής:    Λήμνου & Λαχανά (JOB CENTER)

 ΜΚΟ Α21:

  • Μαγδαληνή Ζαφειρίου-Συντονίστρια Προγραμμάτων Ενημέρωσης

Job Center:
  • Μαρκέλλα Βαλσάμη, Κοιν. Λειτουργός ( Συντονίστρια),

  • Βάσια Αλεξίου, Κοιν. Λειτουργός

  • Θάλια Γεωργίου, Κοιν. Λειτουργός,

  • Ιωάννα Μπεφάνη, Οικονομολόγος

  • Ελένη Βαραλή, Διοικητικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας