09
Παρ, Ιουν

Γραφειο Απασχολησης (Job Center)
Εργαλεια
Τυπογραφια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Την Τετάρτη 3/05/2023, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο χώρο του Job Center μεταξύ Στελεχών του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου και των εκπροσώπων του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας Del Monte Hellas ABEE.

Η συνάντηση έγινε έπειτα από πρωτοβουλία των Στελεχών του Job Center με κύριο σκοπό τη διασύνδεση με την παραγωγική διαδικασία των εξυπηρετούμενων της Δομής μέσα από το πλαίσιο της διερεύνησης συνεργασίας.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν η Συντονίστρια και Κοινωνική Λειτουργός κα Μαρκέλλα Βαλσάμη και η κα Ιωάννα Μπεφάνη (Οικονομολόγος) όπου παρουσίασαν τη βασική φιλοσοφία της Δομής του Job Center, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το προφίλ των εξυπηρετούμενων αλλά και την ξεχωριστή προσέγγιση στην ομάδα-στόχο των εργοδοτών μέσω από στοχευμένες ενέργειες στη σύζευξη ωφελουμένων και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας.  

Συγχρόνως, τα στελέχη του Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας Del Monte Hellas ABEE  της Λάρισας κα. Καραγιάννη Βάγια (HR Coordinator) και o κος Μπατσίκας Κωνσταντίνος (HR Manager) αμφιδρόμως παρουσίασαν το πλαίσιο του Πολυεθνικού χαρακτήρα, το ήδη απασχολούμενο προσωπικό στο Εργοστάσιο της Χάλκης, τις επικαιροποιημένες διαθέσιμες θέσεις εργασίας, το εργασιακό καθεστώς ενώ διερευνήθηκε το πεδίο συνεργασίας στην απορρόφηση των αναζητούντων εργασία ωφελουμένων του Job Center. 

Πιο συγκεκριμένα, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στα εξής:

 • Μαζικές προσλήψεις κατά την περίοδο αυξημένης παραγωγής (High-Season)
 • Απαιτούμενα προσόντα και προφίλ του υποψηφίου
 • Συνθήκες εργασίας και τεκμηρίωση της απασχόλησης
 • Μετακίνηση εργαζομένων
 • Εργοδοτικές Παροχές και πρόσθετα bonus
 • Επί της βάσεις αυτής, αναζητήθηκαν κοινοί τόποι συνεργασίας μέσω διεξαγωγής δράσεων και πρωτοβουλιών δημοσιότητας με στόχευση την ένταξη και επανένταξη των ανέργων με την αγορά εργασίας. 

 Στοιχεία επικοινωνίας για την  DelMonteHellasABEEανατρέξτε στην ιστοσελίδα τους: Del Monte Europe

 

 
 Ημερομηνία:            03/05/2023
 Τόπος Διεξαγωγής:
 • Job Center (Λήμνου και Λαχανά 5, Παλαιά Βόλου)
 Del Monte Hellas ABEE (Λάρισα)
 • Καραγιάννη Βάγια (HR Coordinator)
 • Μπατσίκας Κωνσταντίνος (HR Manager)
Συμμετείχαν από το Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
 • Ιωάννα Μπεφάνη ( Οικονομολόγος)
 • Μαρκέλλα Βαλσάμη, Κοινωνική Λειτουργός (Συντονίστρια)

 

2023 03 20 JobC KK Merimna 1

 


Για περισσότερες πληροφορίες για το Job Center: 

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.