09
Παρ, Ιουν

ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ: Hotspot Ξηροκαμπου
Εργαλεια
Τυπογραφια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Την Δευτέρα8 Μαίου 2023, τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας του Hotspot Ξηροκάμπουπραγματοποίησαν συνάντηση δικτύωσης με τη Δνση Κοινωνικής Προστασίας  του Δήμου Βόλου (Τμήμα Πρόνοιας). Η δράση της λειτουργία του κοινωνικού HotSpot στον θύλακα φτώχειας στην περιοχή του Ξηροκάμπου στο πλαίσιο της ΣΒΑΑ Δήμου Βόλο, στοχεύει στη βελτίωση  των ενεργειών των οποίων λαμβάνουν χώρα από το Δήμο Βόλου και των κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης,

προκειμένου να προχωρήσουν σε ενέργειες υποστήριξης των ατόμων που πλήττονται από ακραία φτώχεια, σε συνεργασία συμπληρωματικά και με άλλα σχετικά προγράμματα.

Αντίστοιχα το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Βόλου (Πρόνοια) παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες ορίζοντας ως περιοχή παρέμβασης το Δήμο Βόλου.

Στόχος της συνάντησης ήταν αρχικά η γνωριμία των μελών των οποίων επανδρώνουν τις δύο δομές κι εν συνεχεία η ανάλυση του φυσικού αντικειμένου, οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται από τους ανωτέρω επαγγελματίες, η γεωγραφική περιοχή η οποία εξυπηρετούν οι δύο δομές, ο πληθυσμός στον οποίο απευθύνονται, αλλά και ο ορισμός πλαισίου συνεργασίας των δύο υπηρεσιών.

Τέλος, αφού αναλύθηκαν ενδελεχώς όλα τα παραπάνω, ορίστηκε και η διαδικασία παραπομπής περιστατικών των δομών εκατέρωθεν.

 

Στη συνάντηση δικτύωσης συμμετείχαν οι εξής:

 

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  Δήμου Βόλου (Πρόνοια):

  • Βόντζου Χριστίνα : Κοινωνική Λειτουργός
  • Ραφτοπούλου Ελένη : Κοινωνική Λειτουργός
  • Ηλιοπούλου Ευαγγελία : Κοινωνική Λειτουργός
  • Τσιγιάννη Παναγιώτα : Κοινωνική Λειτουργός
  • Χριστοδούλου Σοφία : Κοινωνική Λειτουργός


HotSpot Ξηροκάμπου:

  • Γεωργοπούλου Μαρία : Συντονίστρια - Κοινωνική Λειτουργός
  • Αλατζά Χριστίνα-Μαρία : Κοινωνική λειτουργός

 

2023 05 04 HOTSPOT X Pronoia


Η ομάδα του Hotspot Ξηροκάμπου αποτελείται από την Κοινωνική Λειτουργό-Συντονίστρια Γεωργοπούλου Μαρία, την Κοινωνική Λειτουργό Αλατζά Χριστίνα-Μαρία και τη Διοικητικό Υπάλληλο Σωτήρη Άννα.


To HOTSPOT Νεάπολης είναι υποέργο της Πράξης ΟΠΣ 5131947, "Επιχορήγηση της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την λειτουργία δύο (2) Κοινωνικών HotSpot σε θύλακες φτώχειας του Δήμου Βόλου (Νεάπολη, Ξηρόκαμπος)", στην προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 και εντάσσεται στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020