05
Δευ, Ιουν

Γραφειο Απασχολησης (Job Center)
Εργαλεια
Τυπογραφια

Στις 4/05/2022 στελέχη της νεοσύστατης υπηρεσίας του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” της  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου συναντήθηκαν στο χώρο του Κέντρου Ημέρας «Κήπος» με  την ομάδα  του Κέντρου Ημέρας αλλά και της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης COVID-19 που υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Δίοδο. Πραγματοποιήθηκε μία πρώτη ενημερωτική συνάντηση αποσκοπώντας στην ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με τη λειτουργία των δύο φορέων αλλά και την εύρυθμη μελλοντική συνεργασία τους. 

Το Job Center εκπροσώπησαν η κ.κ. Βαλσάμη Μαρκέλλα, Κοινωνική Λειτουργός και Συντονίστρια της Δομής, Γεωργίου Ευθαλία, Κοινωνική Λειτουργός, Μεγαλομύστακα Αποστολία-Στέφανη, Ψυχολόγος. Από την  ΑμΚΕ Δίοδο παραβρέθηκαν οι Αθανασίου Απόστολος-Κοινωνικός Λειτουργός, Αναγνώστου Φοίβη-Ψυχολόγος, Γεωργαντζή Θεοδώρα-Ψυχολόγος, Κεχαγιά Άρτεμις-Ψυχολόγος, Ποτουρίδου Παναγιώτα-Ψυχολόγος, Τσάμη Αλεξάνδρα-Διοικητική υπάλληλος.

Αρχικό θέμα της πρώτης αυτής συνάντησης, αποτέλεσε η αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο του νεοσύστατου Κέντρου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης όσο και της ΑΜΚΕ Δίοδος με σκοπό τη μελλοντική συνεργασία για την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών  κοινωνικής και εργασιακής ένταξης  συμπολιτών μας που πλήττονται από τη φτώχεια ή βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού.

Πιο συγκεκριμένα, η Συντονίστρια του Job Center κ. Μαρκέλλα Βαλσάμη τόνισε την αναγκαιότητα ύπαρξης μιας τέτοιας πρωτοποριακής δομής με άξονα τον άνθρωπο που πλήττεται από την φτώχεια ή και τον κοινωνικό αποκλεισμό ανοίγοντας το μονοπάτι  για την αύξηση της απασχολησιμότητας μέσω της αξιοποίησης κατάλληλων, σύγχρονων, εξατομικευμένων μεθόδων και ενεργητικών τεχνικών με επικέντρωση στη λύση. Ταυτόχρονα, η κ. Στέφανη Μεγαλομύστακα-Ψυχολόγος της Δομής του Job Center  ανέφερε τη  συμβολή του επαγγελματικού προσανατολισμού, της απόκτησης και ανίχνευσης δεξιοτήτων ως ένα μέσο παραμονής στην εργασία αλλά και ενθάρρυνσης για διεκδίκηση καλύτερης θέσης απασχόλησης. Παράλληλα, τα επιστημονικά στελέχη της Διόδου ενημέρωσαν αναλυτικά για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που παρέχουν αλλά και για το Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης: «Κανένας μόνος στην πανδημία»-Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Covid-19 που ανήκει στην ΔΙΟΔΟ ΑμΚΕ   που πρωτολειτούργησε  τον Ιανουάριο του 2021.

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) αποτελεί πιλοτική νέα δομή προώθησης της απασχόλησης των ωφελουμένων προνοιακών επιδομάτων με στόχο την ενίσχυση της Απασχολησιμότητας τους. Η δομή λειτουργεί στο πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης λειτουργώντας διασυνδετικά μεταξύ των προνοιακών δομών του Δήμου Βόλου, των δημόσιων δομών απασχόλησης καθώς και των εμπλεκομένων φορέων και ιδιωτών αναφορικά με την προσφορά εργασίας.

 

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας

Η Εταιρεία «ΔΙΟΔΟΣ ΑμΚΕ» είναι αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στοχεύει στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση ατόμων με χρόνιες ψυχικές παθήσεις. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2005 και έχει έδρα της τον Βόλο. Οι σκοποί της εταιρείας είναι κοινωφελείς.

Για περισσότερες πληροφορίες για την ΑΜΚΕ ΔΙΟΔΟ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της ΔΙΟΔΟΥ πατώντας εδώ

 

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.