Γραφειο Διευκολυνσης, ενδυναμωσης και τεκμηριωσης της απασχολησης (Job Center)
Εργαλεια
Τυπογραφια

Την Τετάρτη 4/05/2022 τα στελέχη της διεπιστημονικής ομάδας του JOB CENTER συμμετείχαν στην πρώτη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "RISKREAL" που υλοποιήθηκε από την "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ" του ΟΚΑΝΑ.

Αρχικά, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα "RISKREAL" που αποσκοπεύει στην παροχή ειδικών εργαλείων για την αξιολόγηση και την απόκτηση ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που απαιτούνται σε θέσεις εργασίας στο χώρο της βιομηχανίας, αναφορικά με τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Το εν λόγω πρόγραμμα συνίσταται σε 3 άξονες επιστημονικών εργασιών, τη διαμόρφωση ηλεκτρονικής εφαρμογής (Application), που θα ανιχνεύει τις ψυχολογικές δεξιότητες των εργαζομένων, την κατασκευή ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης (Toolkit) εκπαίδευσης εργαζομένων σε ψυχολογικές δεξιότητες, όπως η διαχείριση προστριβών, η διαχείριση στρεσογόνων καταστάσεων ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο της εργασίας τους, η ικανότητα ανάπτυξης εσωτερικών κινήτρων και την κατασκευή ενός εξομοιωτή εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality Simulator), που θα εκπαιδεύει εργαζόμενους, προκειμένου να αποκτήσουν ειδικές δεξιότητες.

Στη συνέχεια τα στελέχη μαζί με άλλους συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στη διεξαγωγή του εργαλείου που παράχθηκε.

Εργαλείο: "Αξιολόγηση ήπιων δεξιοτήτων" , https://app.riskreal.eu

Συμμετέχοντες Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center":

  • Μαρκέλλα Βαλσάμη-Κοινωνική Λειτουργός (Συντονίστρια)
  • Θάλια Γεωργίου-Κοινωνική Λειτουργός
  • Στέφανη Μεγαλομύστακα- Ψυχολόγος


Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.