05
Δευ, Ιουν
23 Νέα Άρθρα

Εργαλεια
Τυπογραφια

Καλησπέρα σε όλους,

Ακολουθεί ενημέρωση για το ΚΕΑ. Παρακαλούμε θερμά, για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων - συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας - που υποδέχονται και καταχωρούν αιτήσεις (και που ενδεχόμενα δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα παραληπτών ή δεν λαμβάνουν τα μηνύματα):1) Αναστολή αιτήσεων

Στις 3/8/2017, σε εφαρμογή του άρθρου 4, περ. 2, της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-1-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», στο οποίο ορίζεται ότι:«Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να ανακληθεί: … ε) αυτομάτως σε περίπτωση που μετά την παρέλευση διαστήματος τεσσάρων μηνών από την έγκριση της, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με υπαιτιότητα του δικαιούχου»

589 αιτήσεις τέθηκαν σε αναστολή, επειδή δεν κατέστη δυνατό να πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση μετά την παρέλευση διαστήματος τεσσάρων μηνών από την έγκριση τους.

Υπογραμμίζεται ότι τα ΙΒΑΝ που έχουν δηλωθεί στις συγκεκριμένες αιτήσεις περιλαμβάνονται στο αρχείο πληρωμών Αυγούστου (που αφορά σε αιτήσεις Ιουλίου). Αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθεί εκ νέου απόπειρα πίστωσης των συγκεκριμένων τραπεζικών λογαριασμών.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα έχει ήδη αποκατασταθεί και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης πιστωθεί κανονικά στην πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Αυγούστου, τότε η αίτηση επανενεργοποιείται αυτόματα και δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.

Σε διαφορετική περίπτωση ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

I. Ο δικαιούχος πρέπει να μεταβεί στο τραπεζικό κατάστημα, να διορθώσει το πρόβλημα και, εν συνεχεία, να μεταβεί στο Δήμο και να ζητήσει την επανενεργοποίηση της αίτησης του μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017 (ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει γίνει η επανενεργοποίηση). Γι’ αυτές τις περιπτώσεις αναστολής και μόνο, δεν απαιτείται κάποιο δικαιολογητικό για την επανενεργοποίηση. Οι επόπτες μπορούν να επανενεργοποιούν την αίτηση κατά δήλωση του δικαιούχου.

α. Σε περίπτωση που η αίτηση επανενεργοποιηθεί και το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης πιστωθεί στο λογαριασμό στην πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτέμβρη, αναγνωρίζεται το δικαίωμα αναδρομικής καταβολής (ο δικαιούχος θα λάβει το σύνολο του ποσού που του αναλογεί),

β. Σε περίπτωση που η αίτηση επανενεργοποιηθεί , αλλά παρόλα αυτά δεν καταστεί, εκ νέου, δυνατή η πίστωση του λογαριασμού στην πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτέμβρη, τότε η αίτηση θα ανακληθεί. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης, αλλά δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής.

II. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν μεριμνήσει για τη διόρθωση του προβλήματος στον τραπεζικό του λογαριασμό (και άρα η αίτηση δεν επανενεργοποιηθεί μέχρι και την 31η Αυγούστου), η αίτηση του θα ανακληθεί. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης, αλλά δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής.

Κατηγορίες Προβλημάτων:

Προς ενημέρωση σας και διευκόλυνση των δικαιούχων παρατίθενται οι συχνότερες κατηγορίες προβλημάτων στις πιστώσεις:

I. Μη επικαιροποίηση στοιχείων λογαριασμού (απαιτείται επιβεβαίωση των στοιχείων του λογαριασμού, μέσω προσκόμισης στην τράπεζα των απαραίτητων δικαιολογητικών - ανάλογα με την πολιτική κάθε τράπεζας).
II. Ανενεργός λογαριασμός (δεν έχει «κινηθεί» για αρκετό χρονικό διάστημα).
III. Αναντιστοιχία ΑΦΜ και αριθμού τραπεζικού λογαριασμού.
IV. Λάθος IBAN (IBAN στο οποίο ο αιτών δεν είναι είτε δικαιούχος, είτε συνδικαιούχος).

2) Αιτούντες Άσυλο

Κατόπιν ερωτημάτων για αιτήσεις του ΚΕΑ που υποβάλλονται από αιτούντες διεθνούς προστασίας, σας γνωρίζουμε πως για τη συγκεκριμένη κατηγορία, υλοποιείται ειδικό πρόγραμμα εισοδηματικής ενίσχυσης από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Οι ανωτέρω εξαιρούνται από την υποβολή αίτησης για το ΚΕΑ και παραπέμπονται από τις Υπηρεσίες σας στην Ύπατη Αρμοστεία. Σε περιπτώσεις εντοπισμού προηγούμενης έγκρισης των ανωτέρω από τις Υπηρεσίες σας, αυτή διακόπτεται εφεξής και παραπέμπονται, επίσης, από τις Υπηρεσίες σας στην Ύπατη Αρμοστεία.

Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας), καθώς και όσοι διαθέτουν άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους υποβάλλουν κανονικά αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα.

3) Πρόσθετα Δικαιολογητικά

Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη περαιτέρω τεκμηρίωσης ή επαλήθευσης των στοιχείων της αίτησης (πχ. τόπου διαμονής, εισοδημάτων, σύνθεσης νοικοκυριού κτλ) οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα (εκτός από τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας) να αναζητήσουν πρόσθετα δικαιολογητικά από τους δικαιούχους. Σε περίπτωση μη συνεργασίας των δικαιούχων, οι αιτήσεις τίθενται σε κατάσταση αναστολής (από τους επόπτες των Δήμων), μέχρι την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

4) Λήξη Άδειας Παραμονής

Θερμή παράκληση: σε περιπτώσεις καταχώρησης αιτήσεων αλλοδαπών να λαμβάνεται ειδική μέριμνα, λόγω ενδεχόμενης αδυναμίας κατανόησης της ελληνικής γραφής, ώστε να ενημερώνονται ότι χρειάζεται έγκαιρη τροποποίηση της αίτησης, προκειμένου να δηλώνουν τη νέα ημερομηνία λήξης της άδειας παραμονής και να μη χάνονται ενδιάμεσες πληρωμές.

5) Εισηγήσεις Δήμων

Η αποστολή εγγράφων (εισηγήσεων) προς την ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (για περιπτώσεις συμψηφισμών, αναδρομικότητας και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών) να γίνονται αυστηρά βάσει της αρ.πρωτ. Δ26/οικ.24152/57/25-5-2017 εγκυκλίου (ΑΔΑ:7ΜΓ9465Θ1Ω-83Ψ). Εφεξής όσες εισηγήσεις δεν είναι σαφώς εναρμονισμένες με την εγκύκλιο δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

6) Αναδρομικές καταβολές

Κατόπιν παραλαβής από τη Διεύθυνση εισηγήσεων, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ, υπενθυμίζονται τα κάτωθι:

I. Σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ: «Μετά την οριστική υποβολή, η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται από τον αιτούντα. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης. Ένα αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο και ένα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα».


II. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10: «Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που του αναλογεί εξαιτίας αμέλειας υπαλλήλου των Δήμων ή των Κ.Ε.Π. κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετικό αίτημα του αρμόδιου υπαλλήλου προς την Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας».

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των εισηγήσεων, οι οποίες έχουν αποσταλεί στην Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας, σας ενημερώνουμε ότι έγιναν δεκτές μόνο όσες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ΚΥΑ και της Εγκυκλίου και αφορούν σε περιπτώσεις αιτήσεων δικαιούχων, οι οποίες, ενδεικτικά, ομαδοποιούνται ως εξής:

I. Λάθος καταχώριση στην πλατφόρμα ημερομηνίας λήξης σε άδεια παραμονής,
II. Μη οριστική υποβολή αίτησης - αναστολή η ακύρωση αίτησης εκ παραδρομής από υπάλληλο,
III. Αιτήσεις οι οποίες εμφάνισαν αναντιστοιχίες με την προηγούμενη αίτηση κατά την τροποποίηση τους για την επιλογή του ΤΕΒΑ.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός εισηγήσεων για αναδρομική καταβολή, που αφορούν σε αιτήσεις δικαιούχων οι λογαριασμοί των οποίων έχουν πιστωθεί με το σύνολο του ποσού που τους αναλογεί για όλους τους μήνες από την ημέρα υποβολής της αίτησης μέχρι σήμερα. Δεδομένου του φόρτου εργασίας όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών, παρακαλείσθε αφενός, όπως ελέγχετε τα αιτήματα των δικαιούχων προτού τα αποστείλετε στην αρμόδια Διεύθυνση για ενέργειες και αφετέρου, όπως οι εισηγήσεις σας εμπίπτουν στο θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων αλλά και για αποφυγή παρανοήσεων.

7) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων

Υπάρχουν αρκετά ερωτήματα σχετικά με τις βεβαιώσεις που ζητούνται από πολίτες, στις οποίες πρέπει να βεβαιώνεται πως δεν δικαιούνται ή δεν λαμβάνουν το ΚΕΑ, προκειμένου να αιτηθούν για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του ΟΓΑ. Σύμφωνα με προφορική οδηγία από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΟΓΑ, οι περιπτώσεις αυτές μπορούν να καλυφθούν με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα ότι δεν λαμβάνει το ΚΕΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθύνεται στην κεντρική υπηρεσία του ΟΓΑ. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι σήμερα, δεν προβλέπεται και δεν υπάρχει σχετική κατεύθυνση για την έκδοση τέτοιων βεβαιώσεων από τους Δήμους.

8) Στατιστικά στοιχεία

Έχουν αποσταλεί αρκετά αιτήματα Δήμων για την αποστολή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος. Επί του παρόντος αυτά τα αιτήματα δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθούν. Εντός των ερχόμενων εβδομάδων, ωστόσο, θα δοθεί πρόσβαση στα συγκεντρωτικά στατιστικά του ΚΕΑ ανά δήμο, ώστε να μπορείτε να αντλείτε απευθείας όσα στοιχεία σας είναι χρήσιμα.

9) Κέντρα Κοινότητας

Οι Δήμοι παρακαλούνται να αποστείλουν το υλικό του προγράμματος (ΚΥΑ-ΚΕΑ/ΚΥΑ –ΤΕΒΑ, Οδηγός Εφαρμογής, Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης, Εγκύκλιος) στα Κέντρα Κοινότητας της εμβέλειας τους, που έχουν αρχίσει να καταχωρούν αιτήσεις για το ΚΕΑ.


Τέλος, αφού σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για την μέχρι σήμερα συνεργασία, θα ήθελα να σας παρακαλέσω τα ερωτήματα σας εφεξής (σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος) να αποστέλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (και όχι στην προσωπική μου).

Με την ευκαιρία να ευχηθώ, καλό υπόλοιπο σε όσους βρίσκονται σε διακοπές, καλό Φθινόπωρο σε όσους επέστρεψαν και καλό Καλοκαίρι σε εμάς που δεν έχουμε φύγει ακόμα.

Με εκτίμηση,

Για τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας

Γιώργος Πλανήτερος
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης