Αιτήσεις ΚΔΗΦ-ΑμεΑ

ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ ΒΟΛΟΥ

Ημερομηνία: 23-06-2023           Αρ. Πρωτ. 5208


Αποτελέσματα αιτήσεων


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.  ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Β...........  Β......... 4981/16.6.2023
2. Κ...........  Ε........ 4983/16.6.2023

 


 

Η  μοριοδότηση που οι ανωτέρω έλαβαν κατατάσσει τους αιτούντες όπως παρουσιάζονται αμέσως παρακάτω:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.  ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
1. Κ...........  Ε......... 4981/16.6.2023 45
2. Β...........  Β........ 4983/16.6.2023 40

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ

Α/Α ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΟΝΕΑ Η ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΜΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΚΟΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Κ....., Ε...... 10 10 20 - 5 45 4983/16.6.2023
2. Β....., Β...... 10 10 20 - - 40 4981/16.6.2023 

 

Δείτε το έγγραφο εδώ ή κατεβάστε το στον υπολογιστή σας κάνοντας κλικ στο μεσαίο εικονίδιο στην κάτω δεξιά άκρη του εγγράφου