Rounded square transparent KEN KOINOT Rounded square transparent Par ROMA Rounded square transparent HOTSPOTS 2 Rounded square transparent JoBC Rounded square transparent XENONAS AST Rounded square transparent KDAP MEA Rounded square transparent KDHF AMEA Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH
 Κεντρική δομή υποδοχής  2 Παραρτήματα Ρομά  Δομή υποδοχής  Κέντρο Απασχόλησης  Ξενώνας Αστέγων  2 Δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 Κέντρο Διημέρευσης

 3 δομές ΚΗΦΗ

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών 

ΣΥΔ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο

"Success story": η πορεία ενός νέου με τεχνικό προφίλ

Γραφειο Απασχολησης (Job Center)
Τυπογραφια
  • Μικροτερο Μικρο μεσαιο Μεγαλο μεγαλυτερο
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
 

Κατά τη διάρκεια των 17 μηνών υλοποίησης του έργου Γραφείο Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, η διεπιστημονική του ομάδα εξυπηρέτησε μέχρι αυτή τη στιγμή  380 συμπολίτες/συμπολίτισσές μας με επιθυμία δραστηριοποίησης στην περιοχή παρέμβασης (ΣΒΑΑ Βόλου). Περισσότερα, από 80 δηλαδή άτομα από την αρχική πρόβλεψη. 

Παρατηρήθηκε ότι το είδος των υπηρεσιών εμφάνισε διαφοροποίηση καθώς οι 280 πολίτες είχαν ως αρχικό αίτημα τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, ενώ 100 εξ αυτών στάθηκαν σε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, διερεύνηση κλίσεων και δεξιοτήτων ή, αποκλειστικά στην εκπαίδευση του Βιογραφικού τους Σημειώματος.

53 ωφελούμενοι των υπηρεσιών κατόρθωσαν να διεκδικήσουν και να τεκμηριώσουν μία θέση εργασίας με την πλειονότητα να παραμένουν σε αυτήν.  Μέσω της τακτικής επαφής με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς (χειριστές υποθέσεων) που πλαισιώνουν την ομάδα του Job Center, οι εν λόγω ωφελούμενοι λάμβαναν υποστήριξη για την ενεργό παραμονής τους στην απασχόληση.

Ελάχιστοι έλαβαν την απόφαση της παραίτησης και με επίσκεψη επανέλεγχου (follow-up) στην Υπηρεσία επαναπροσδιόρισαν τη στοχοθεσία τους.

20220928_JoBC_Orphanage_2.jpg

Μία τέτοια περίπτωση επαναπροσδιορισμού ήταν και η περίπτωση του Φ.Τ. ο οποίος ενώ αρχικά τοποθετήθηκε σε θέση εργασίας, οδηγήθηκε σύντομα σε παραίτηση. Η άμεση επικοινωνία με την Κοινωνική του Λειτουργό στάθηκε πολύτιμος αρωγός καθώς διερευνήθηκε το πλαίσιο αποχώρησης και εστίασαν από κοινού στα δυνατά και αδύνατά του σημεία αλλά και στην κατάστρωση ενός εξατομικευμένου σχεδίου δράσης βραχείας διάρκειας δύο εβδομάδων μέσα από οκτώ απτά βήματα. 

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες:

  1. Επικαιροποίησε το βιογραφικό του σημείωμα
  2. Ξεκίνησε τη δικτύωση στο https://www.linkedin.com/
  3. Συνδέθηκε με υπαλλήλους προσλήψεων (recruiters)
  4. Βρήκε μαθήματα για να παρακολουθήσει διαδικτυακά και να αναβαθμίσει τα προσόντα του
  5. Πραγματοποίησε αιτήσεις  για νέες θέσεις εργασίας  
  6. Ζήτησε συστατικές επιστολές εργασίας από καθηγητές και πρότερο εργοδότη  
  7. Παρακολούθησε μονοήμερο σεμινάριο για τα Life-Skills 
  8. Εξασκήθηκε στην προετοιμασία συνεντεύξεων με εργοδότη

Εν κατακλείδι, ενδυναμώθηκε και επισκέφτηκε δια ζώσης Επιχειρήσεις του κλάδου της Βιομηχανίας. Κάποιες επιχειρήσεις τον απέρριψαν, αλλά με μεθοδικότητα συνέχισε την αναζήτηση. Δύο εβδομάδες αργότερα, έπιασε μία δουλειά στο αντικείμενό του, όπου πριν παρέλθει το δίμηνο ήταν σε θέση να προαχθεί σε καλύτερο τμήμα. 

Ακολουθήστε το παράδειγμά του!

Η ομάδα του Job Center λειτουργεί με διεπιστημονικότητα και ομαδοσυνεργασία μέσω από ενεργητικές τεχνικές βραχείας παρέμβασης εστιασμένες στον κάθε μοναδικό αναζητούντα εργασία. Στον ερχόμενο μήνα, με σεβασμό στην τήρηση εμπιστευτικότητας θα μοιραστούμε και άλλες περιπτώσεις από “success stories” σαν του Φ.Τ. εμβαθύνοντας στο μοναδικό προφίλ του ατόμου και στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών και όχι απλά στις στατιστικές αναλύσεις.  

 

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5091685, εντάσσεται στις κοινωνικές δράσεις της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας