Κοινωφελης

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ)

Ποιοί Είμαστε;

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2011και είναι βασικός φορέας άσκησης κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Βόλου, καθώς σε αυτή συγχωνεύθηκαν οι 9 δημοτικές επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής του Βόλου με κύριο έργο τους τις κοινωνικές δράσεις και παρεμβάσεις.
Βασικός σκοπός της είναι η παροχή κοινωνικής φροντίδας, μέσα από την εκπόνηση προγραμμάτων στους τομείς της Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, της Προαγωγής Υγείας και του Πολιτισμού. Έχει αναλάβει την εκπόνηση και υλοποίηση δράσεων που αφορούν τις πλέον ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, τους ηλικιωμένους, τα παιδιά, τα ΑμεΑ, τους άπορους και άνεργους πολίτες του Δήμου.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της Κοινωφελούς Επιχείρησης είναι η διασφάλιση ενός δικτύου ελάχιστων παροχών για τους πολίτες εκείνους που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στο πλαίσιο αυτό, το φθινόπωρο του 2010 ξεκίνησε την πρωτοβουλία ίδρυσης δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου (έχει μεταφερθεί πλέον στο Δήμο Βόλου), ενώ  λειτουργεί Κοινωνικό Ξενώνα για τη φιλοξενία αστέγων στην περιοχή της Νεάπολης. Ο "Ξενωνας Αστέγων Νεάπολης"  χρηματοδοτείται στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 από το ΠΕΠ Θεσσαλίας με συγχρηματοδότηση του ΕΚΤ στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Βόλου.
 

Παράλληλα, λειτουργούν προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι» (έως το 2023, εταφέρθηκε στο Δήμο Βόλου), τα " 3 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων", το Job Center για CoachingΣυμβουλευτική ευπαθών κοινωνικά ομάδων, το Κέντρο Διημέρευσης ΑμεΑ καθώς και το Κέντρο Κοινότητας Βόλου με τα 2 Παραρτήματα Ρομά (Αλιβέρι και Αγ. Παρασκευή).

Επίσης, λειτουργούν Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, καθώς και Τμήματα Φύλαξης – Φροντίδας – Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), για την υποστήριξη της οικογένειας.

Στα πλαίσια της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ λειτουργεί επίσης και τμήμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΙΕΚ). Το "Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ" είναι η συνέχεια της « ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ», που ιδρύθηκε το 1986 από τον «Καλλιτεχνικό Οργανισμό του Δήμου Βόλου», με την οικονομική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου της Ε.Ο.Κ. και του Δήμου Βόλου. 

Η ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ μετεξελίχθηκε στο ΔHMOTIKO ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΒΟΛΟΥ (Ι.Ι.Ε.Κ. του Δήμου Βόλου), σύμφωνα με το Ν.Δ. 2009/92 του Υπουργείου Παιδείας κι εντάχθηκε στο « στο Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». Η λειτουργία των Ι.Ε.Κ. αποτελεί το νέο θεσμό για τους νέους, που τους προετοιμάζει για μια ενδιαφέρουσα και δημιουργική επαγγελματική αποκατάσταση.

Χρηματοδότηση

Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ως Κοινωφελής Επιχείρηση εντάσσεται στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης με την ιδιότητα του Ν.Π.Ι.Δ. Η Χρηματοδότηση των βασικών λειτουργιών της γίνεται από τον Δήμο Βόλου και από πόρους της Ε.Ε. και της Ελληνικής Πολιτείας. Τα περισσότερα έργα και υπηρεσίες της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ αποτελούν συγχρηματοδοτούμενες πράξεις με την μορφή προγραμμάτων και εντάσονται κυρίως στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης όπως το Γ' ΚΠΣ, το ΕΣΠΑ 2007-2014, το ΕΣΠΑ 2014-2020, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (π.χ. Grundvig, Erasmus+ ESC, κτλ).

Διοικητικό Συμβούλιο

Δείτε εδώ τα μέλη του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου

Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προύσης 22-26, Προσφυγικά Ν. Ιωνίας, 38446 ΒΟΛΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 24210-29908, 63374

Η φόρμα αυτή εντάσσεται στο σύστημα ποιότητας της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, για να μπορείτε να μας υποβάλλεται τις προτάσεις σας για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας

Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ πιστοποιήθηκε εκ νέου από την ΕΒΕΤΑΜ MIRTEC για την διαχειριστική επάρκειά της ως προς την υλοποίηση έργων με ίδια μέσα για την επόμενη τριετία (2015-2018). Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 από το 2012.