Ποιοτητα Υπηρεσιων

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, έχει εφαρμοστεί ετήσια έρευνα ικανοποίησης των σπουδαστών του ΔΙΕΚ της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ από το διδακτικό έτος 2016-17. Η έρευνα συνήθως πραγματοποιείται παράλληλα με την ετήσια έρευνα ωφελουμένων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ το διάστημα Μάης - Ιούνης

Η έρευνα ικανοποίησης σπουδαστών διεξάγεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της δωρεάν διαδικτυακής υπηρεσίας Google forms. Την έρευνα διοργανώνει το Γραφείο Ποιότητας του Τμήματος Προγραμματισμού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Από το διδακτικό έτος 2019-20 και έπειτα οι αποκρίσεις των σπουδαστών συλλέγονται σε ένα κοινό αρχείο ώστε να παραχθούν συγκρίσιμα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.

Η ανταπόκριση των σπουδαστών των τμημάτων δεν είναι ίδια κάθε έτος καθώς εμφανίζεται απουσία αρκετών από μερικά τμήματα κυρίως για λόγους απασχόλησης σε πρακτική άσκηση. Παρόλα αυτά γίνεται προσπάθεια εύρεσης ενός περισσότερου εκτεταμένου διαστήματος συλλογής των ετήσιων απαντήσεων τους ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στα τμήματα.

Στη συνέχεια συνοψίζονται τα αποτελέσματα από την περίοδο 2019, 2021 και 2022. Το 2020, πρώτο έτος της πανδημίας Covid-19, ήταν αδύνατο να συλλεχθούν απαντήσεις. Επίσης ορισμένα ανενεργά ανά έτος ή τα νέα τμήματα δεν εμφανίζουν απαντήσεις

2022_POIOTHTA_IKANOP_PELATON_2.pdf
Popular 3.66 MB
27/07/2023 00:18:40

 

Επίσης για την ίδια χρονική περίοδο, μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα Ικανοποίησης ωφελουμένων και για το σύνολο της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, εδώ...