Ποιοτητα Υπηρεσιων

Τον Ιούλη του 2021, η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ πέρασε με επιτυχία τη διαδικασία της 4ης επαναξιολόγησης του συστηματος διαχειριστικης επαρκειας της, συμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008. Το νεο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ έχει ισχύ για 3 έτη (2021-2024).