Ποιοτητα Υπηρεσιων

Τον Ιούλη του 2018, η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ πέρασε με επιτυχία τη διαδικασία επαναξιολόγησης του συστηματος διαχειριστικης επαρκειας της, συμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008. Το νεο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ έχει ισχύ για 3 έτη (2018-2021).