Ποιοτητα Υπηρεσιων

Η έρευνα ικανοποίησης ωφελουμένων των υπηρεσιών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για το 2022 διεξήχθη στα πλαίσια της πιστοποίησης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (Αρ.Πιστοποιητικού: MIRTEC1-01-6084CER11.5081800120)

  • ΕΛΟΤ 1431-2: Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων άνευ τεχνικού αντικειμένου, προμήθειες και υπηρεσίες (Τύπου Β)
  • ΕΛΟΤ 1431-3: Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων με ίδια μέσα (Τύπου Γ)

Η έρευνα ικανοποίησης ωφελουμένων διεξήχθη και πάλι με ηλεκτρονικό τρόπο: δημιουργήθηκε επικαιροποιημένη φόρμα μέσω της δωρεάν διαδικτυακής υπηρεσίας Google forms.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Οι αντίστοιχες των ωφελουμένων δομές της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ υποστήριξαν τη συλλογή των απαντήσεων από τους ωφελούμενους και στη συνέχεια τα καταχώρησαν με το όνομά τους στην διαδικτυακή φόρμα. Την έρευνα διοργάνωσε το Γραφείο Ποιότητας του Τμήματος Προγραμματισμού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και ανταποκρίθηκαν οι δομές όλων των υπολοίπων τμημάτων.

Στη συνέχεια συνοψίζονται τα αποτελέσματα από την έρευνα ικανοποίησης ωφελουμένων για το 2022 για το έργο Ξενώνας Αστέγων Νεάπολης Βόλου σε αντιπαράθεση με τα αποτελέσματα των παρόμοιων ερευνών για τα 4 προηγούμενα έτη: 2018, 2019, 2020 και 2021, επιτρέποντας έτσι την παραγωγή συγκριτικών δεικτών.

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 846 ωφελούμενοι από το σύνολο των δομών της ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ, πλην των σπουδαστών του ΔΙΕΚ για το οποίο έγινε ξεχωριστό ερωτηματολόγιο, από τους οποίους οι 11 ήταν οι ωφελούμενοι του έργου Ξενώνας Αστέγων Νεάπολης Βόλου.

Σπύρος Ιατρόπουλος

Κοινωνιολόγος Γραφείο Ποιότητας Τμήματος Προγραμματισμού

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου

Κατεβάστε το αρχείο από εδώ

Δείτε το αρχείο εδώ:

{pdf=https://kekpa.gr/el/component/rsfiles/preview?path=Quality%252F06_2018-2022_Customer%2BSatisfaction_XENONAS%2BASTEGON%2BNEAPOLHS-11_compressed.pdf|100%|1220|native}