Rounded square transparent KEN KOINOT Rounded square transparent Par ROMA Rounded square transparent HOTSPOTS 2 Rounded square transparent JoBC Rounded square transparent XENONAS AST Rounded square transparent KDAP MEA Rounded square transparent KDHF AMEA Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH
 Κεντρική δομή υποδοχής  2 Παραρτήματα Ρομά  Δομή υποδοχής  Κέντρο Απασχόλησης  Ξενώνας Αστέγων  2 Δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 Κέντρο Διημέρευσης

 3 δομές ΚΗΦΗ

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών 

ΣΥΔ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο

Job Centre LOGO

Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης

Συνέχιση λειτουργίας Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (job center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου


Αρ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 6005092

Η πράξη εντάσσεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)».

Το Job Center στο Δήμο Βόλου Βόλου αποτελεί συνεχιζόμενη δομή από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 της ΣΒΑΑ Βόλου, στοχεύοντας στην προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε συνέργεια και διαλειτουργικότητα με τις λοιπές κοινωνικές δομές της ΣΒΑΑ Βόλου 2021-2027 και σε άμεση συνέργεια με τις προνοιακές δομές του ΟΤΑ και της Πολιτείας. Η δομή αποτελεί εξειδικευμένη δομή για την απασχόληση παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης για την εύρεση εργασίας, συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης (coaching), προσβασιμότητα σε ηλεκτρονικά μέσα στήριξης των ανέργων και των αναζητούντων εργασία, τεστ επαγγελματικών κλίσεων με έμφαση στους εφήβους και τους νέους, παραπομπή σε άλλες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του αναζητούντα εργασία καθώς και διασύνδεση με θέσεις εργασίας ή/και εργοδότες. Η δομή απασχολεί συνολικά 6 άτομα (5 άτομα κοινωνικών ειδικοτήτων και 1 διοικητικό υπάλληλο υποδοχής) και στοχεύει να εξυπηρετήσει την πρώτη διετία της συνεχιζόμενης λειτουργίας του 250 αναζητούντες εργασία στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης.

ΓΕΝΙΚΑ

 Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Centre) είναι μια κοινωνική δομή που εφαρμόζει πρακτικές προώθησης της απασχόλησης των ανέργων και των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό και διασυνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης με τις αυτοδιοικητικές προνοιακές υπηρεσίες.

    

Στις υπηρεσίες του περιλαμβάνονται και ατομικές συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και ψυχολογίας, ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης, βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσης και συνεργασία με πιθανούς εργοδότες, φορείς για απασχόληση καθώς και κοινωνικούς φορείς για τη δυνατότητα απασχόλησης σε όσους πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται.

Η δομή απευθύνεται σε ωφελούμενους ανέργους / μειονεκτούντα άτομα, κατά προτεραιότητα της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ Βόλου, οι οποίοι εντάσσονται μέσω πρόσκλησης / συνέντευξης ή παραπομπής ως Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρ. ΚΕΑ) ή/και ως ωφελούμενοι των δομών υποστήριξης της φτώχειας και του ξενώνα φιλοξενίας αστέγων.

Η δομή στελεχώνεται από : 3 (τρείς) κοινωνικούς λειτουργούς, 1 (έναν) ψυχολόγο, 1 (έναν) διοικητικό υπάλληλο και 1 (έναν) οικονομολόγο μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

JobC Banner Website

Δικτύωση με τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας

Στις 18/05/2022 τα στελέχη της νεοσύστατης υπηρεσίας του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” της  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ  υποδέχθηκαν στο χώρο τους μέλη του προσωπικού του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βόλου.

Διαδικτυακή ημερίδα για τη «Γυναικεία Χειραφέτηση στην Ψηφιακή Εποχή» 

Την Τρίτη 3 Μάη του 2022 στελέχη του Job Center συμμετείχαν στη διαδικτυακή ημερίδα για τη «Γυναικεία Χειραφέτηση στην Ψηφιακή Εποχή» στο πλαίσιο του προγράμματος Equals-eu από το Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (ΚΜΟΠ)

Παρουσίαση εργαλείων "RISKREAL"

Την Τετάρτη 4/05/2022 τα στελέχη της διεπιστημονικής ομάδας του JOB CENTER συμμετείχαν στην πρώτη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "RISKREAL" που υλοποιήθηκε από την "ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ" του ΟΚΑΝΑ.

Δημοσιότητα & Δικτύωση με την ΑΜΚΕ "ΔΙΟΔΟΣ"

Στις 4/05/2022 στελέχη της νεοσύστατης υπηρεσίας του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” της  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου συναντήθηκαν στο χώρο του Κέντρου Ημέρας «Κήπος» με  την ομάδα  του Κέντρου Ημέρας αλλά και της Γραμμής Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης COVID-19 που υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Δίοδο.

Με μια ματιά

Μια ολιστική προσέγγιση σημαίνει την παροχή υποστήριξης που εξετάζει ολόκληρο το άτομο, όχι μόνο τις ανάγκες απασχόλησης, ψυχικής υγείας, κτλ. Η υποστήριξη θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τη σωματική, συναισθηματική, κοινωνική και πνευματική ευημερία τους.

Δικτύωση με το Παρ. Ρομά Αλιβερίου (Ν. Ιωνία)

Την Μ. Τετάρτη 20 Απριλίου, η ομάδα που στελεχώνει την Νεοσύστατη Δομή για την Ενδυνάμωση, Διευκόλυνση Και Τεκμηρίωση της Απασχόλησης (Job Center) της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, επισκέφθηκε το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ του Αλιβερίου. Η συνάντηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης γνωριμίας και επαφής με σκοπό την ενημέρωση και τη στενότερη συνεργασία. 

Πραγματοποιήθηκε αμφίδρομη ενημέρωση για τα δύο προγράμματα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των στελεχών, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού

Δικτύωση με το Παρ. Ρομά Αγ. Παρασκευής

Την Μ. Τρίτη 19 Απριλίου, στελέχη της Νεοσύστατης Δομής για την Ενδυνάμωση, Διευκόλυνση Και Τεκμηρίωση της Απασχόλησης (Job Center) της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, επισκέφθηκαν το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ της Αγίας Παρασκευής. Η συνάντηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρώτης γνωριμίας και επαφής με σκοπό την ενημέρωση και τη στενότερη συνεργασία.

Δικτύωση με ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Στις 12 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε μία ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συνάντηση δικτύωσης μεταξύ των  στελεχών του Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης Βόλου (Job Center)  με τα στελέχη του Ινστιτούτου Εργασίας-ΓΣΕΕ Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα, μεταξύ των στόχων της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η αλληλογνωριμία και η αρχική ενημέρωση για την λειτουργία του "Job Center" ως νεοσύστατη δομή, τη συνεισφορά του Κοινωνικού Λειτουργού, του Ψυχολόγου,

Στις 13/04/2022, πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των στελεχών του νέου "Κέντρου Διευκόλυνσης της Απασχόλησης (Job Center)" Βόλου με τις κοινωνικές λειτουργούς του τμήματος Πρόνοιας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου.

Περισσότερα Άρθρα …