Rounded square transparent KEN KOINOT Rounded square transparent Par ROMA Rounded square transparent HOTSPOTS 2 Rounded square transparent JoBC Rounded square transparent XENONAS AST Rounded square transparent KDAP MEA Rounded square transparent KDHF AMEA Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH
 Κεντρική δομή υποδοχής  2 Παραρτήματα Ρομά  Δομή υποδοχής  Κέντρο Απασχόλησης  Ξενώνας Αστέγων  2 Δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 Κέντρο Διημέρευσης

 3 δομές ΚΗΦΗ

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών 

ΣΥΔ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο

Job Centre LOGO

Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης

Συνέχιση λειτουργίας Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (job center) στην περιοχή παρέμβασης - ΣΒΑΑ Βόλου


Αρ. ΟΠΣ ΠΡΑΞΗΣ: 6005092

Η πράξη εντάσσεται στην εγκεκριμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Βόλου με τίτλο

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΒΑΑ)».

Το Job Center στο Δήμο Βόλου Βόλου αποτελεί συνεχιζόμενη δομή από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 της ΣΒΑΑ Βόλου, στοχεύοντας στην προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε συνέργεια και διαλειτουργικότητα με τις λοιπές κοινωνικές δομές της ΣΒΑΑ Βόλου 2021-2027 και σε άμεση συνέργεια με τις προνοιακές δομές του ΟΤΑ και της Πολιτείας. Η δομή αποτελεί εξειδικευμένη δομή για την απασχόληση παρέχοντας υπηρεσίες πληροφόρησης για την εύρεση εργασίας, συμβουλευτικής, ενδυνάμωσης (coaching), προσβασιμότητα σε ηλεκτρονικά μέσα στήριξης των ανέργων και των αναζητούντων εργασία, τεστ επαγγελματικών κλίσεων με έμφαση στους εφήβους και τους νέους, παραπομπή σε άλλες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του αναζητούντα εργασία καθώς και διασύνδεση με θέσεις εργασίας ή/και εργοδότες. Η δομή απασχολεί συνολικά 6 άτομα (5 άτομα κοινωνικών ειδικοτήτων και 1 διοικητικό υπάλληλο υποδοχής) και στοχεύει να εξυπηρετήσει την πρώτη διετία της συνεχιζόμενης λειτουργίας του 250 αναζητούντες εργασία στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης.

ΓΕΝΙΚΑ

 Το Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Centre) είναι μια κοινωνική δομή που εφαρμόζει πρακτικές προώθησης της απασχόλησης των ανέργων και των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό και διασυνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης με τις αυτοδιοικητικές προνοιακές υπηρεσίες.

    

Στις υπηρεσίες του περιλαμβάνονται και ατομικές συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και ψυχολογίας, ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης, βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσης και συνεργασία με πιθανούς εργοδότες, φορείς για απασχόληση καθώς και κοινωνικούς φορείς για τη δυνατότητα απασχόλησης σε όσους πληρούν τις προδιαγραφές που τίθενται.

Η δομή απευθύνεται σε ωφελούμενους ανέργους / μειονεκτούντα άτομα, κατά προτεραιότητα της περιοχής παρέμβασης της Στρατηγικής ΒΑΑ Βόλου, οι οποίοι εντάσσονται μέσω πρόσκλησης / συνέντευξης ή παραπομπής ως Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρ. ΚΕΑ) ή/και ως ωφελούμενοι των δομών υποστήριξης της φτώχειας και του ξενώνα φιλοξενίας αστέγων.

Η δομή στελεχώνεται από : 3 (τρείς) κοινωνικούς λειτουργούς, 1 (έναν) ψυχολόγο, 1 (έναν) διοικητικό υπάλληλο και 1 (έναν) οικονομολόγο μέσω συμβάσεων ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

JobC Banner Website

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Την Παρασκευή 17/03/2023 πραγματοποιήθηκε εξάωρης διάρκειας εκδήλωση προς στοχευμένο νεανικό πληθυσμό στο χώρο του Job Center (Λαχανά 5 και Λήμνου, Παλαιά Βόλου). Η ιδέα για την διεξαγωγή την εν λόγω προέκυψε στο πλαίσιο διερεύνησης των τρόπων σύμπραξης του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (Job Center) με αξιόπιστους Φορείς με στόχο την προσέγγιση/καταπολέμηση της Νεανικής Ανεργίας. 

Η εκδήλωση είχε τη μορφή εργαστηριακού/βιωματικού τύπου υπό την αιγίδα του Βρετανικού Συμβουλίου και με βασικό εισηγητή του εργαστηρίου τον κο Ντόβρο Ε. Ιωάννη- Evidence Based Coach, Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας (ΜSc), Ψυχοθεραπευτή NDI και Εκπαιδευτή ενηλίκων, συνεργάτη του British Council. Η βιωματική αυτή δράση με τίτλο “Life Skills” προσέγγισε τα μονοπάτια για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας.

ΑΡΘΡΟ   Η σημασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου

Γράφει η Αποστολία-Στέφανη Μεγαλομύστακα-Ψυχολόγος της Δομής

Το Γραφείο Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης Job Center  είναι μια κοινωνική δομή που εφαρμόζει πρακτικές προώθησης της απασχόλησης των ανέργων και των ατόμων που πλήττονται από φτώχεια ή/και κοινωνικό αποκλεισμό και διασυνδέει τις υπηρεσίες απασχόλησης με τις αυτοδιοικητικές προνοιακές υπηρεσίες και που διαφέρει από το κλασικό υπόδειγμα συμβουλευτική-κατάρτιση-επιδότηση της απασχόλησης που χρησιμοποιούμε στα προγράμματα συμβουλευτικής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. 

Ο σκοπός του Επαγγελματικού προσανατολισμού στους εφήβους. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Την Τρίτη 07/03/2023 στον απόηχο των προηγούμενων, επιτυχημένων, συνεργειών μεταξύ του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης (Job Center) και του Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων του Ι.Ν.Ε.-Γ.Σ.Ε.Ε. Θεσσαλίας, υλοποιήθηκε εκ νέου το βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Διαχείριση εργασιακού άγχους».

Αυτήν τη φορά, το εργαστήριο απευθυνόταν στις συντονίστριες του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" και η θεματολογία αναδύθηκε ως επιθυμία, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για τις δράσεις και τις συνέργειες του Job Center, στο πλαίσιο της δικτύωσης που είχε πραγματοποιηθεί από τα στελέχη του με την κα Τσαμάνδουρα Νικολέτα-Κοινωνική Λειτουργό/Συντονίστρια Δομής Βοήθεια στο Σπίτι.

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, με πρωτοβουλία των Κοινωνικών Λειτουργών του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση δικτύωσης με τον πατέρα Θεόδωρο Μπατάκα, κύριο εκπρόσωπο της Διακονίας: "Ο Εσταυρωμένος" της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. 

Την Παρασκευή 17/02, υλοποιήθηκε το  τελευταίο μέρος του Βιωματικού εργαστηρίου "Μηχανές Αναζήτησης Εργασίας: Η πλατφόρμα SOCIOTOPIA", το οποίο συνδιοργανώθηκε από το Γραφείο Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center, το Κέντρο Κοινότητας και τον Ξενώνα Φιλοξενίας Αστέγων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου. 

Το εργαστήρι περιλαμβάνεται σε σειρά δράσεων με κοινό παρονομαστή την ενδυνάμωση μέσω της αύξησης της απασχολησιμότητας για την ένταξη/επανένταξη στην αγορά εργασίας. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Με γνώμονα τις ποιοτικότερες υπηρεσίες παροχής κοινωνικής φροντίδας μέσω της συνέργειας, και του διαλόγου μεταξύ των επαγγελματιών, πραγματοποιήθηκε τηλέ-δικτύωση μεταξύ στελεχών του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου και της Στέγης Νέων των Παιδικών Χωριών SOS-Village στη Θεσσαλονίκη.

Την Παρασκευή 3/2/3023, με πρωτοβουλία των στελεχών του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης Job Center της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση συνεργασίας για περιπτώσεις ωφελουμένων με τον Ξενώνα Αστέγων Δήμου Βόλου.
 
Η συνάντηση έλαβε χώρα στον εξωτερικό χώρο του Ξενώνα. Το Job Center εκπροσώπησαν η κα Βασιλική Αλεξίου  (Κοινωνική Λειτουργός) και η κα Αποστολία- Στέφανη Μεγαλομύστακα  (ψυχολόγος) ενώ από τον Ξενώνα Αστέγων συμμετείχαν η κα Βησσαρία Θεοδωροπούλου  (Κοινωνική Λειτουργός) και η κα Ελένη Δούκα  (Κοινωνική Λειτουργός).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Τρίτη 31/01/2023, πραγματοποιήθηκε τηλέ-δικτύωση μέσω zoom μεταξύ των Στελεχών του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης "Job Center" της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου και του Προϊστάμενου του Γραφείου προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. στην Α' ΒΙΠΕ του Βόλου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου του 2023 η ομάδα του Γραφείου του Γραφείου Διευκόλυνσης, Ενδυνάμωσης και Τεκμηρίωσης της Απασχόλησης “Job Center” της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου, διοργάνωσε εκπαιδευτικό εργαστήρι/WORKSHOP περί Οικονομικών Θεμάτων με τίτλο «Μορφές Εταιρειών» με κύρια εισηγήτρια την κα Ιωάννα Μπεφάνη (Οικονομολόγος Job Center).

Περισσότερα Άρθρα …